SKR om tredje dosen: ”Tempot på väg upp igen”

Arbetet med att ge en tredje dos covidvaccin till alla från 65 år och uppåt pågår i landets 21 regioner.

Men många är frustrerade över att det går långsamt.

– Jag upplever inte att 65+ står i vägen för de andra grupperna utan att arbetet flyter på i högt tempo, säger Emma Spak på SKR.

En tredje dos vaccin, en så kallad påfyllnadsdos, rekommenderas till alla från 18 år och uppåt, men ska enligt Folkhälsomyndigheten ske i turordning – först till dem med störst behov.

Parallellt pågår även arbetet med att vaccinera barn från 12 år, samt att fortsatt nå de personer som ännu inte har vaccinerat sig.

På torsdagen öppnade dock Region Norrbotten, som första region i landet, för att alla 18 år eller äldre nu kan boka tid för en tredje dos.

Dock med brasklappen att varje person själv måste ha koll på att det har gått tillräckligt med tid sedan andra sprutan – fem månader för 65+, sex månader för alla andra.

Kommer bli avbokade

Men Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen, är inte orolig för att de nya grupperna ska stöta bort de sköraste.

– Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning, och i praktiken innebär det nu att alla över 50 år, riskgrupper och sjukvårdspersonal kan boka tid. Vi har en hög vaccinationstäckning och därmed kapacitet att släppa på fler.

– Men alla som bokar för tidigt kommer att bli avbokade.

Ett arbete som enligt henne kommer att ske manuellt.

Region Norrbotten var först ut med att låta alla över 18 boka dos tre.
Region Norrbotten var först ut med att låta alla över 18 boka dos tre.

Men finns det inte risk att människor bokar med devisen ”går det så går det” och så går prioriterade grupper miste om tider?

– Vi har en internkontroll för det, och om man bokar för tidigt så kommer man inte att få en dos. Dock har man ett stort egenansvar i att inte boka för tidigt, men jag uppfattar att det har fungerat bra tidigare och att människor respekterar det, säger Pia Näsvall.

Rekommendationen om en tredje dos för gruppen 65+ kom den 27 oktober. Drygt två veckor senare ändrades tidsintervallet från sex till fem månader för den gruppen.

Något som försvårat regionernas planeringsarbetet, enligt Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

– Väldigt många personer blev aktuella för vaccination på en gång och den kapaciteten hade inte regionerna på plats på dagen. När man släpper på väldigt stora grupper med omedelbar verkan så blir det flaskhalsar. De har därför fått jobba oerhört hårt de senaste veckorna, men nu är tempot på väg upp igen.

Stadig ökning

Enligt Emma Spak handlar det om att återigen öppna vaccinationscentraler och se till att få tag i personal. Något som tar tid, trots att regionernas grundkapacitet beskrivs som god.

– I det planeringsarbetet som funnits var tanken att man efter massvaccineringen skulle arbeta med dem som inte tagit dos 1 eller 2 och att det inte skulle bli den typ av arbete som vi nu ser med dos 3. När det blev aktuellt så behövde man ställa om igen, vilket regionerna nu har gjort.

Men det har ju trots allt gått över en månad sedan 65-plussarna släpptes på och många övriga grupper vill nu ha sin tredje dos. Varför såsas det?

– Om man tittar på siffrorna så ser vi att det är en väldigt snabb ökning av täckningsgraden i den aktuella gruppen. Vecka 47 var vi uppe i 47 procent, jämfört med veckan innan då siffran var 35 procent. Så det är en rejält stadig ökning. Samtidigt uppmanar vi att fler i gruppen vaccinerar sig och ser till att boka en tid då det finns väldigt många bokningsbara tider.

 Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

”Är en balansgång”

Enligt Emma Spak fanns det flera anledningar till att kapaciteten minskade.

– När det handlar om personal så kan vi inte ha folk som är sjukvårdskompetenta som står redo då de behövs i den ordinarie verksamheten. Gällande externa aktörer så löpte avtal ut, och många av de lokaler som använts, mäss- och ishallar, arenor och kyrkor används nu till de ordinarie verksamheterna.

Att regionerna nu har möjlighet att öppna upp för ytterligare grupper inom ramen för 6-månadersintervallet är efterlängtat, menar Spak.

– Detta är något som vi tidigare sagt bör bli flexiblare så att man kan hålla ett högt tempo. Men det är en balansgång att säkra upp så att det blir en hög täckningsgrad bland de äldsta, utan att det hindrar de regioner som har kapacitet att utöka.

– Men vår förhoppning är att detta ska höja tempot ytterligare.

Publisert:

LÄS VIDARE