Elev diskriminerades av skola för sin klädsel

Av:  Madeleine Bäckman/TT

Diskrimineringsombudsmannen begär att skolan ska betala 50 000 kronor i ersättning till eleven. Arkivbild.
Diskrimineringsombudsmannen begär att skolan ska betala 50 000 kronor i ersättning till eleven. Arkivbild.

En elev diskriminerades av skolpersonal då hon ombads att täcka sig eftersom skolan ansåg att hon bar för utmanande kläder. Nu begär Diskrimineringsombudsmannen (DO) att skolan ska betala ersättning till eleven.

Det var vid ett möte mellan eleven och två anställda på skolan som elevens klädsel ifrågasattes och hon ombads att täcka sig. Vid ett andra samtal med eleven förklarade skolpersonalen att det är deras uppgift att utbilda elever i hur de förväntas klä sig och vilka signaler viss typ av klädsel kan ge.

Enligt DO har eleven uppgett att hon kände sig förnedrad, kränkt och orättvist behandlad i samband med händelsen samt att hon tappat förtroendet för personalen. Skolan har förklarat att anledningen bakom samtalen med eleven var att personal hört manliga elever uttrycka sig sexistiskt och objektifierande om henne.

”DO anser att skolan lade skulden på den kvinnliga eleven för att manliga elever pratade sexistiskt och objektifierande om henne. I samtalen har skolan därmed både ifrågasatt elevens val av stil – och även hennes person”, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet, i ett pressmeddelande.

Diskrimineringsombudsmannen begär att skolan ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om skolan motsätter sig DO:s begäran kommer en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten.

Publisert: