Sverige skickar inte blodpåsar till Ukraina

TT

Publicerad 2022-04-14

Ukraina har bett EU-länder att skänka 140 000 tomma blodpåsar.

I mars bad det ukrainska hälsoministeriet EU-länder om att skicka tomma blodpåsar. Sverige säger nej på förfrågan, rapporterar Ekot.

Beslutet fattades via Socialstyrelsen som hänvisar till att de svenska lagren inte tillåter att blodpåsar skänks bort.

– Bedömningen är att det inte finns ett tillräckligt stort överskott så att vi kan donera till Ukraina, säger Taha Alexandersson, tillförordnad krisberedskapschef på Socialstyrelsen till Ekot.

Statliga utredningar visar på brister i beredskapen och det pågår ett arbete för att se över detta. Enligt Taha Alexandersson behöver lagren byggas ut.

– Det är väldigt frustrerande att vi inte kan bidra när andra länder gör det. Till exempel Irland har skickat 4 000 blodpåsar, säger Agneta Wikman, överläkare i transfusionsmedicin på Karolinska sjukhuset till Ekot.

Ukraina har uppgett att de behöver 140 000 tomma blodpåsar. Hur många länder som har bidragit är okänt.