Här är nomineringarna till Aftonbladets klimatjournalistpris

Lisa Röstlund och Alexandra Urisman Otto, båda Dagens Nyheter och Daniel Värjö, Sveriges Radio Kaliber, är nominerade till Aftonbladets nyinstiftade Klimatjournalistpriset. Vinnaren presenteras den 15 oktober.
Lisa Röstlund och Alexandra Urisman Otto, båda Dagens Nyheter och Daniel Värjö, Sveriges Radio Kaliber, är nominerade till Aftonbladets nyinstiftade Klimatjournalistpriset. Vinnaren presenteras den 15 oktober.

Tre reportrar har i dag nomineras till Aftonbladets klimatjournalistpris 2021. 

Alla tre har lyckats med den stora utmaningen att göra vår tids ödesfråga begriplig.

–  Vi ser nu mediebranschen ta nya initiativ för att bevaka, granska och berätta om klimatfrågan och dess konsekvenser, säger Jonathan Jeppsson, gräv- och nyhetschef på Aftonbladet.

Klimatjournalistpriset som delas ut av Aftonbladet ska enligt kriterierna gå till en journalist som de senaste året utmärkt sig med särskilda prestationer inom klimatjournalistiken.

I år är det Daniel Värjö, SR Kaliber, Lisa Röstlund och Alexandra Urisman Otto, båda från Dagens Nyheter, som nomineras.

– Årets nominerade har med sina granskningar uppfyllt prisets kriterier, både när det gäller att sätta avtryck i debatten och utkräva ansvar i klimatfrågan, säger Jonathan Jeppsson, nyhets- och grävchef på Aftonbladet.

Han har suttit i juryn tillsammans med Johan Rockström, professor i global miljövetenskap och Kerstin Brunnberg, tidigare vd för Sveriges Radio.

Hon tycker att de nominerade har lyckats med att blottlägga att det finns en samstämmighet mellan ord och handling.

– Det sägs en massa honnörsord om klimatet, men frågan vad man gör egentligen är väldigt viktigt, säger hon.

Kerstin Brunnberg tycker det har varit intressant att följa hur medierna börjar driva frågan på helt annat sätt än vad man gjort tidigare.

– Det krävs ändå mycket av individen, men det krävs också politiska beslut.

Lisa Röstlund – granskning av svenska skogen

När Aftonbladet når Lisa Röstlund har hon precis nåtts av beskedet om nomineringen.

– Men gud, oj, vilken ära! Otroligt fint. Jag blir så, så glad, säger hon.

Hon nomineras för sin granskning om den svenska skogen i Dagens nyheter. Motiveringen lyder:

I en serie artiklar med skogen som utgångspunkt – och kalhygget som fond – friläggs de ofrånkomliga beslut och uppslitande strider som utkämpas om en av Sveriges viktigaste resurser i projektet att rädda vår planet.

– Jag trodde innan jag började undersöka det svenska skogsbruket, att Sverige var bäst i klassen. Jag hade gått på det. Det kan vara signifikant för en hel del av vår självbild kring klimatfrågor. Vi tror att vi gör så mycket mer än vad vi faktiskt gör.

Det bästa med granskningen har varit engagemanget som har kommit från flera håll.

– Alla har en relation till skogen. Alla är överens om att skogen är vårt största verktyg när det kommer till klimatfrågor, men åsikterna går i sär så starkt. Och där måste vi komma överrens som land.

Alexandra Urisman Otto – granskning av Sveriges klimatmål

Alexandra Urisman Otto arbetade tidigare som krimreporter, men sadlade nyligen om till att arbeta endast med klimatet.

Granskningen av Sveriges klimatmål i Dagens Nyheter är ett av hennes första jobb inom området. Nomineringen lyder:

Med enkel matematik och skarp analys blottlägger Alexandra Urisman Otto i en serie artiklar den politiska kohandeln bakom Sveriges klimatmål – en kalkyl som inte håller måttet, där utsläpp trollas bort – och visar därigenom den hisnande diskrepansen mellan karta och verklighet i vår tids ödesfråga. 

Sedan hon började arbeta med klimatfrågorna har hon förvånats över hur mycket oberättat som finns.

– Det är som en förfärlig guldgruva av avslöjanden som bara väntar på att berättas. Klimatjournalistiken har brustit länge, vi ligger decennier efter och var och en som är journalist i dag behöver förhålla sig till krisen och bidra till rapporteringen. Det är helt avgörande, säger Alexandra Urisman Otto.

Att Sverige säger att man ska vara bäst i världen kring klimatet, och samtidigt sätter upp politiska mål som inte har vad som krävs, tycker hon pekar på vilken kris vi befinner oss i.

– Det här har ju med liv och död och göra. Det är jätteviktigt att vi aldrig glömmer det.

Daniel Värjö – granskning av AP-fonderna

Daniel Värjö nomineras för sin granskning i Sveriges Radios program ”Kaliber” av hur de statliga AP-fonderna har investerat många miljarder i olje-, gas- och kolföretag, trots att regeringen förra året skärpte lagen om krav på hållbarhet i investeringarna.

Nomineringen lyder:

Med en närgången granskning kan Daniel Värjö visa att svenska pensionspengar i flera AP-fonder fortsätter stödja utvinning av fossila fyndigheter – i strid med de egna riktlinjerna att investera hållbart i linje med Parisavtalet att de globala koldioxid utsläppen måste halveras till 2030.

– Det här var ju otroligt roligt, häftigt och smickrande och allting. Jag blir väldigt, väldigt glad, säger Daniel Värjö.

Under arbetet med granskningen överraskades han av att stora summor av statligt placerade pensionspengar är placerade i några av världens största banker som också finansierar fossila bolag.

Det svåraste med klimatjournalistik är att det är så komplicerat, menar han.

– Det genomsyrar så många områden; naturvetenskap, klimatvetenskap, meteorologi, ekonomi och politik. Det är komplexa förhållanden, och lösningarna är svåra att hitta.

Daniel Värjö arbetar fortfarande på Sveriges Radio , men nu med klimatprogrammet Klotet.

– Pengar styr världen, och det är viktigt att de styrs till rätt saker, ifall klimatmålen ska kunna nås.

Publisert:

LÄS VIDARE