S-förslag: Dygnet-runt-öppen polis i kommunerna

Anja Haglund/TT

Publicerad 2024-06-26

En dygnet-runt-öppen polis i alla Sveriges kommuner. Det föreslår en av Socialdemokraternas arbetsgrupper för ny politik.

– Medborgarna saknar en närvarande polis, det är helt klart, säger riksdagsledamot Lars Isacsson som leder gruppen.

Förslaget kommer från en av de arbetsgrupper som Socialdemokraterna tillsatte efter valförlusten 2022.

– Det vi ser i vår analys är att stora delar av Sverige upplever att staten dragit sig undan, man ser sig själv som andra klassens medborgare och servicen försvinner, säger Lars Isacsson.

I detta är polisen en viktig del.

– Det måste vi ta på allvar och göra nånting åt. Det är liksom inte rimligt att i 60 procent av Sveriges kommuner finns det fler anställda på Systembolaget än vad det finns poliser.

Tydligt mål

Tillväxten av poliser har på senare år framför allt skett på nationella avdelningar. S-gruppen anser att det behövs ett tydligt mål från statens sida om att tillväxten framöver måste ske lokalt.

Regeringen har redan pekat ut att det måste bli fler lokala poliser som är synliga på gator och torg. Men det räcker inte, anser Isacsson.

– Det har inte gjort det hittills i alla fall. Jag tror att man måste sätta tydligare, konkreta mål och dygnet-runt-öppen polis i alla kommuner är ett tydligt mål.

Droger och villainbrott

Hur många kommuner som i dag saknar poliskontor som är öppna dygnet runt har S inga siffror på. Men i Dalarna, varifrån Isacsson kommer, saknar tio av 15 kommuner dygnet-runt-öppen polis.

Behöver kommuner med låg brottslighet dygnet-runt-bemannade polisstationer?

– Ja, det anser vi. Det finns ingen kommun i Sverige som inte har problem med droger, där det inte förekommer mäns våld mot kvinnor, arbetslivskriminalitet, villainbrott och så vidare.

S mål är 50 000 polisanställda, varav 34 000 poliser, till 2032, och Isacsson bedömer att det inte kommer att krävas ytterligare poliser utöver det.

Ser du nån risk att det går ut över satsningar på fler poliser i utsatta områden där gängen finns?

– Nej. Vi behöver bygga ut polisen både i utsatta förorter, bruksorter, inlandsbygd och storstäder, och en sån utbyggnad är planerad. Om vi kan fylla vakanserna i storstäderna behöver inte poliser ute i landet åka in dit för att stärka upp.