Vilda fisket omkört av odling

TT-AP-AFP

Publicerad 2024-06-08

Odlad lax. Arkivbild.

En ny milstolpe har uppnåtts i mänsklighetens historia.

Den totala volymen av fisk, räkor, musslor och andra vattenlevande djur som skördas genom odling överträffar nu mängden som fiskas i det vilda, enligt en FN-rapport.

Den globala fångsten och skörden uppgick till sammanlagt 185 miljoner ton under 2022, enligt rapporten som släppts av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation.

Av den stod odlade volymer för 94,4 miljoner ton, vilket motsvarar 51 procent av den totala produktionen.

Den totala volymen som fångats i det vilda sjönk från 91,6 miljoner ton 2021 till 91 miljoner ton 2022.

Utvecklingen har varit väntad i och med att fisket stagnerat de tre senaste decennierna, främst på grund av begränsningar i naturen.

Hållbarheten i det vilda fisket utgör fortsättningsvis en anledning till oro, konstaterar rapporten. Andelen marina bestånd som fiskas inom biologiskt hållbara nivåer uppgick till 62,3 procent 2021.

”Det krävs brådskande åtgärder för att påskynda bevarandet och återuppbyggnaden av fiskebestånden”, heter det i rapporten.

ANNONS