Allt större S-stöd för att bussa elever

NYHETER

Nu sällar sig flera tunga S-distrikt till SSU:s skolförslag – att låta socioekonomiska faktorer bestämma var elever går i skolan.

SSU vill att elever ska bussas mellan olika stadsdelars skolor i storstäderna.

– Med de stora skillnader vi har i svensk skola i dag så måste vi göra något, säger Niklas Karlsson, ordförande i Skånes S-distrikt.

1 av 2
Niklas Karlsson, ordförande i Skånes S-distrikt.

Inför helgens S-kongress har SSU arbetat hårt med att driva frågan om att begränsa det fria skolvalet – för att kunna skapa en förändrad elevsammansättning på bred front.

Ungdomsförbundet kallar sitt reformpaket – som går på tvärs mot partilinjen – för ”Elevlöftet”. Löftet handlar om att närhetsprincip och syskonförtur ska underordnas socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas inkomst och utbildning.

– För att höja kunskapsresultaten och stärka integrationen och sammanhållningen i den svenska skolan behöver vi fördela både elever och de resurser vi lägger på skolan på ett bättre sätt, säger SSU-ordföranden Philip Botström.

”Kan inte vänta”

Han vill se en retroaktiv omplacering också av elever som redan börjat och gått flera år på sin skola.

– Det är klart att vi inte kan vänta tills bostadssegregationen försvinner. Vi kommer att behöva göra de här ingreppen under närmaste mandatperioden. Annars riskerar vi att våra barn och unga som går i skolan i dag, och de som ska börja skolan under de kommande åren, redan i tidig ålder cementerar de klassklyftor som finns i samhället, säger Philip Botström.

Rent praktiskt vill SSU att ett utökat nät av skolskjutsar ska förflytta eleverna mellan de olika stadsdelarnas skolor i storstäderna.

– Tanken är inte att vi ska bussa alla våra barn härs och tvärs långa avstånd. Men det är klart att en del barn kommer inte, om vårt system blir verklighet, att fortsätta gå kvar på skolor där det bara är en viss typ av sammansättning. Vårt system strävar efter en bättre blandning helt enkelt, säger Philip Botström.

Nära egen majoritet

Enligt Philip Botström är man redan före S-kongressen i Göteborg nära egen majoritet för att få igenom sitt förslag och under torsdagen tillkom ytterligare tre tunga partidistrikt som stödjer ”Elevlöftet”; Skåne, Norrbotten och Västerbotten.

Niklas Karlsson är ordförande för S-distriktet i Skåne som också är landets största, med flest ombud, och berättar att man anslöt sig till ”Elevlöftet” efter ett möte med SSU-ordföranden Philip Botström som rest runt i landet inför kongressen:

– Med de stora skillnader vi har i svensk skola i dag och olika förutsättningar för barnet att klara av skolan så måste vi göra något. Det går inte att fortsätta som i dag om vi verkligen menar allvar med en likvärdig skola, säger Niklas Karlsson.

Vill offra närhetsprincip

Han säger att SSU:s förslag ”överlag är bra” och att man bara har synpunkter på några detaljer. Partidistriktet är redo att avskaffa närhetsprincipen men syskonförturen vill man inte ge upp när det gäller yngre barn.

– Närhetsprincipen har vi inga större bekymmer med att man kanske måste frångå. När det gäller syskonförturen i de lägre årskurserna är vi av uppfattningen att man inte ska röra den. Men ju äldre barnen blir och kommer upp i högstadiet kanske syskonförturen inte längre är lika viktig, säger Niklas Karlsson.

ARTIKELN HANDLAR OM