40 är det nya 60 - när det gäller kroppsvikt

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
1 av 5

Övervikten ökar dramatiskt i befolkningen.

Dagens 40-åringar är tyngre och har högre BMI än 60-åringarna hade för 25 år sedan.

Det visar siffror från Västerbottens hälsoundersökning.

– I dag har man mycket övervikt redan vid 40 års ålder. Det händer mycket redan i tidig ålder, säger Margareta Norberg, forskare vid Umeå universitet.

Västerbottens hälsoundersökning, VHU, har pågått sedan 1990. Hittills har 120 000 personer deltagit vid 40, 50 och 60 års ålder.

Statistiken visar att västerbottningarna blivit allt tyngre. Ökningen är dramatisk och skillnaderna mellan generationerna stora.

Hos män ökade BMI, Body Mass Index, med i snitt två enheter – hos kvinnor med 1,4 enheter mellan 1991 och 2015.

Män fetare

Mäns BMI är genomgående högre än kvinnors. Män ligger på 27,4 och kvinnor på 26,3 BMI-enheter i snitt. Gränsen för övervikt går vid 25.

Därför är BMI-kurvans utveckling betydligt brantare för 40-åringarna än 60-åringarna.

– I dag har man mycket övervikt redan vid 40-års ålder, säger Margareta Norberg, docent i allmänmedicin och epidemiologi vid Umeå universitet och koordinator för VHU.

Störst skillnader mellan generationerna återfinns hos männen.

Unga män bastantare

  • Dagens 40-åriga män är betydligt bastantare och har högre BMI än vad dagens 60-åringar hade vid samma ålder.

  • Dagens manliga 40-åringar har till och med högre BMI än vad 60-åriga män hade 1991.

För olika kvinnogenerationer är skillnaderna inte lika stora.

– På befolkningsnivå får det här mycket stora konsekvenser för folkhälsan, säger Margareta Norberg.

Fetma och övervikt ökar risken för en mängd allvarliga och även livshotande sjukdomar, som typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdomar och cancer.

Lika i hela landet

Men utvecklingen är inte specifik för Västerbotten.

– Det ser likartat ut i hela landet.

Däremot skiljer det sig beroende på socioekonomiska förhållanden, som utbildningsnivå och inkomst.

Ju kortare utbildning och lägre inkomst desto högre BMI.

Varför blir vi tyngre med åren, har det med själva åldrandet att göra?

– Nej. Det beror på levnadsvanor. Förut ökade man inte i vikt med åren på det viset som man gör i dag, säger Margareta Norberg.

Rör oss för lite

Det enkla svaret handlar om hur mycket vi rör oss och vad vi äter.

– Man tar in mer energi än man förbrukar. Det går så smygande att det knappt märks. Det är små saker som bidrar. De kan röra sig om en halv bulle extra per dag.

För att försöka undvika viktuppgång bör man röra på sig dagligen. En rask promenad på 30 minuter kan räcka. Fysisk aktivitet påverkar insulinkänsligheten, men effekten varar bara ett dygn.

Låt bli tobak

Man behöver även undvika långvarigt stillasittande, tobak och bör äta hälsosamt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

– Men det är inte bara invididens ansvar. Det behövs också samhällsförändringar och åtgärder på samhällsnivå, så att det blir lättare att göra de hälsosamma valen. Det är det absolut viktigaste, säger Margareta Norberg.

Publicerad:

LÄS VIDARE