Krisberedskapen ska höjas - så ska alla svenskar informeras

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Det allt skakigare omvärldsläget gör att krisberedskapen hos befolkningen måste höjas, anser regeringen.

Nu ger man MSB i uppdrag att ta fram och distribuera ett informationsmaterial så att så många som möjligt ska vara förberedda när krisen är framme eller Sverige hotas av krig.

– Det handlar om att ta fram konkreta tips på vad varje person kan göra för att förbereda sig, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

1 av 2

På grund av det allt oroligare omvärldsläget, med bland annat en ökad rysk aggression, beslutade regeringen under 2015 att ge ett stort antal myndigheter i uppdrag att återuppta arbetet med en sammanhängande planering för det svenska totalförsvaret.

Det innebar även att man väckte liv i det svenska civilförsvaret, som i praktiken legat i dvala sedan kalla krigets dagar.

Arbetet, som nu pågår på bred front, har det uttalade målet att hela samhället, inte bara Försvarsmakten, ska vara redo i händelse av krig, terrordåd eller katastrof. Uppdraget att samordna de civila förberedelserna ligger hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Aftonbladet kunde i januari avslöja att MSB övervägde att, efter 30 års paus, återigen börja skicka ut den krigsförberedande foldern ”Om kriget kommer” till befolkningen.

Förråd av mat

Nu går regeringen vidare i frågan. På regeringssammanträdet under torsdagen fattar man ett beslut om att ge MSB i uppdrag att öka människors förberedelse inför kriser och höjd beredskap, vilket är läget då det finns risk för krig.

– Många människor känner i dag inte till vilket ansvar de själva har och hur man ska förbereda sig för olika former av kriser. Många har heller ingen aning om vad höjd beredskap innebär. Det vill vi ändra på, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Han berättar att ett informationsmaterial ska distribueras till alla svenska medborgare.

– Det handlar om att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips på vad varje person kan göra för att förbereda sig, säger han.

Bakgrunden är, enligt Ygeman, det försämrade omvärldsläget.

– Men även för att vi ser att människors kunskap om de här frågorna är låg. Därför behöver vi höja befolkningens kunskap och göra folk bättre förberedda för en krissituation eller en situation med höjd beredskap, säger han.

Vad är det folk behöver veta?

– Det kan handla om att man ska ha ett förråd av mat hemma, att man ska se till att kunna värma sitt hus även om det blir strömavbrott om man bor otillgängligt till. Det är den typen av praktiskt information om vad man själv kan bidra till att höja sin förmåga.

Olika former av krissituationer

Många minns foldern ”Om kriget kommer”. Är det här en modern variant?

– Det är bredare, för vi utgår ifrån krisberedskapen. Det kan handla om vad som händer vid strömavbrott, ett kraftigt skyfall eller ett askmoln. Det är mer än bara om kriget kommer, det handlar om hur man ska förbereda sig på olika former av krissituationer. Materialet kan spridas via web, via kommuner men också via foldrar. Däremot tror jag att vi numera kan utesluta listor på en sida i telefonkatalogen.

Om folk inte är informerade, vad finns för risker?

– Risken är att man fattar fel beslut, att man klarar en sådan här påfrestning sämre än vad man annars hade gjort.

Ygeman lyfter också fram att mycket arbete med att stärka civilförsvaret nu pågår parallellt.

– Det handlar bland annat om hur vi ser över hur vi informerar allmänheten. När regeringen går ut med VMA, viktigt meddelande till allmänheten, kommer man numera kunna gå via sms till alla som befinner sig i ett visst geografiskt område. Tidigare var det ju främst via radion eller ”Hesa Fredrik”, eller att man kunde skicka sms till alla som var skrivna på en viss plats. Men det skulle det hända något på Arlanda är det inte särskilt intressant att kommunicera med medborgare i Sigtuna kommun, det är mycket intressantare att kommunicera med dem som befinner sig på Arlanda.

Han nämner även arbetet med att säkra produktion och distribution av livsmedel i händelser av kris, samt samhällets förmåga att stå emot påverkanskampanjer från främmande makt eller organisation.

MSB:s uppdrag sätter i gång inom kort och ska redovisas för regeringen senast den 1 mars 2018.

Publicerad:

LÄS VIDARE