Efter Trumps pik: Här är osanningarna i Fox-inslaget om Sverige

Donald Trump lyfter fram Sverige som ett varnande exempel – genom en mycket oklar referens till en händelse på fredagskvällen.

I själva verket var det ett inslag på den konservativa tv-kanalen Fox som presidenten hänvisade till. Det bekräftar Trump själv på Twitter.

Fox-videon är full av fel och överdrifter – så här ligger det egentligen till.

Rör det sig om en stor köttbullestöld? Eller att alla fick utbildning och sjukvård av god kvalitet? Var det månne i själva verket en reaktion på att amerikanska turister trott att de besökt Schweiz?

Efter att Donald Trump nämnde en ospecificerad händelse i Sverige på fredagskvällen fylldes de sociala medierna av mer eller mindre lustiga förklaringar på vad han kan ha hänvisat till.

Nämner dådet 2010

Det var under söndagen länge ett mysterium vad presidenten faktiskt menade när han slog ihop terrorattackerna i Nice, Paris och Bryssel med den mystiska incidenten i Sverige.

Men strax före 23 på kvällen, svensk tid, bekräftade Trump själv på Twitter att han syftade på ett inslag i programmet ”Tucker Carson Tonight” på konservativa Fox News, Trumps favoritkanal. Där sändes på fredagskvällen en intervju med filmaren Ami Horowitz, som gjort ett reportage om vad det det svenska flyktingmottagandet lett till. Horowitz har pratat med en journalist och två poliser. Mot en fond av dramatisk musik berättar de om sociala problem, konflikter och ökande brottslighet som påstås ha följt i flyktingmottagandets spår. l slutet av inslaget säger Ami Horowitz att ”det inte var länge sedan som den första islamistiska terrorattacken inträffade i landet”. Han avser sannolikt Taimour Abdulwahabs självmordsdåd i centrala Stockholm. Det inträffade den 11 december 2010, alltså för över sex år sedan.

Många fel i inslaget

Men det är inte den enda märkligheten i intervjun med Horowitz. Samtalet är fullt av svepande påståenden, överdrifter – och rena felaktigheter. Här är vad filmaren påstår om Sverige – och vad som egentligen är sant.

  • ”Det har skett en absolut ökning av vapenvåld och våldtäkter efter att Sveriges gränser öppnades”. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning utsattes drygt 13 procent av befolkningen för det som kallas ”brott mot enskild person” under 2015. Det är en ökning jämfört med föregående år, men ungefär i samma nivå som 2005. En Brå-rapport från 2015 visar att det dödliga våldet minskar över tid i Sverige. Antalet anmälda misshandelsfall var 85 100 under 2015, en ökning med två procent jämfört med 2014. Samma år anmäldes 5 920 våldtäkter, en minskning med tolv procent från året innan. Polisen har skapat en särskild kod för ärenden där migranter är inblandade. Thomas Wallberg, nationell kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning, har uppgett för Dagens Nyheter att flyktingar enbart är inblandade i ett fåtal av polisens ingripanden i Sverige.
  • ”Flyktingar ligger bakom den ökade brottsligheten, men det mörkar myndigheterna”. Det finns inget statistiskt underlag som kan belägga dessa påståenden. Brottsförebyggande rådet gör inga regelbundna kartläggningar över etniciteten hos människor som döms för brott. Det finns dock en undersökning från 2005, som visade att andelen som misstänktes för ett brott var något större bland utlandsfödda än bland människor som är födda inom Sveriges gränser. Enligt den liberala faktasajten migrationsinfo.se beror detta framförallt på förhållanden som kopplas till hemlandet, levnadsvillkor i Sverige och diskriminering i rättsväsendet.
  • ”160 000 asylsökande kom till Sverige 2016”. Förra året sökte enbart omkring 30 000 människor asyl i Sverige. Året dessförinnan uppgick dock antalet asylansökningar till nästan 163 000.
  • ”Bara 500 av de asylsökande som kom 2016 har jobb”. Enligt Migrationsverket fick bara 494 av flyktingarna som kom till Sverige 2015 arbete. Det berodde bland annat på att myndigheten inte prioriterade frågan om sysselsättning när strömmen av migranter var som mest intensiv. Hur det såg ut förra året är inte känt.
  • ”De asylsökande får ett av statens mest generösa bidragsprogram när det gäller ekonomiskt stöd samt hjälp med bostad och utbildning”. Asylsökande som inte har jobb eller andra tillgångar kan få ekonomiskt stöd. Dagersättningen varierar från 71 till 19 kronor per dag för vuxna. På en månad motsvarar det maximalt 2 201 kronor. Riksnormen för socialbidraget är knappt 4 000 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Vidare erbjuder Migrationsverket boende till asylsökande, och barn som söker asyl har rätt att gå i skolan. De omfattas dock inte av skolplikten.
  • ”Det finns no go-zoner i utsatta förorter som polisen inte går in i för att det är för farligt”. I februari 2016 släppte polisen en rapport där de mest utsatta bostadsområdena i Sverige listades. I samband med det började begreppet ”no go-zoner” att cirkulera. Men det används inte i rapporten, och det stämmer inte att polisen inte vågar sig in i områdena.
Publisert:

LÄS VIDARE