Superfilosofen: Bara så kan vi få fred i världen

Fred i världen och en varaktig lösning på det akuta klimathotet – en omöjlig uppgift? Den svenske superfilosofen har sin åsikt klar över vilken väg människan bör ta för att komma tillrätta med våra största problem. Men det finns risker: ”Det måste vara tvång till sist...”

Filosofens fyra steg mot en ny värld: ”Otäckt, men annars fungerar det inte”.