Krogen kan vara en dödsfälla

NYHETER

Ny inspektion visar brister i säkerheten

Foto: Krogarna är sedan 2004 skyldiga att själva lämna in en brandskyddsredogörelse – men krogarna tar inte sitt ansvar på den punkten och många redogörelser saknas.

Stockholms krogar slarvar med brandskyddsarbetet.

Ibland så mycket att krogen kan bli en ren dödsfälla.

En nödskylt som inte lyser. En dörr som är trög att öppna. Struntsaker, tycker en del krogar när de får en anmärkning från brandförsvaret. Men det tycker inte Roland Sandén, brandinspektör på Kungsholmen.

Han brukar representera brandförsvaret när Operation krogsanering gör sina nedslag i Stockholmsnatten.

Kolla sig själva

– Tänk om det börjar brinna och du inte får upp dörren. Det blir panik när alla försöker hitta en annan utväg. Lyser inte skyltarna är det svårt att veta var utrymningsvägen är, säger han.

Från den 1 januari 2004 ska krogarna kontrollera sitt brandskydd själva.

Redogörelser saknas

De är skyldiga att skicka in en redogörelse över arbetet varje år.

Men många brandskyddsredogörelser saknas och brandförsvaret delar ofta ut anmärkningar vid sina tillsynsbesök.

– Det här är ett nytt sätt att arbeta på som inte har slagit igenom ännu, säger Ville Bexander, 1:e brand-ingenjör på Stockholms brandförsvar.

– Vårt mål är att alla verksamheter ska jobba aktivt med sitt brandskydd år 2010. Då ska vi ha kontrollerat detta i hela stan.

Fem vanliga anmärkningar

Foto: Blockerade nödutgångar är vanligt. Bilden från Victoria.
Foto: Nödhaspen lägger sig i vägen för handtaget. Svåröppnade dörrar är vanliga. Bilden från Wasahof.
Foto: Tre låsmoment är svårt atthantera i en paniksituation. Bilden är från La Cantina.
Foto: Nödutgång för personal. Luckan tung att öppna och svår att ta sig till. Bilden från Malaysia.
Foto: Dörren har låsts med ståltråd av skälet att ingen ska kunna komma in utifrån.

5 av 8 fick anmärkningar

800 har inte lämnat redogörelse

5 saker för dig som gäst att kolla

Rebecka Franzén