Billigare med bostadsrätt

NYHETER

Avgiften 500-1000 kronor lägre när inkomstskatten slopas

Grattis alla bostadsrättsinnehavare! I och med att inkomstskatten för bostadsrättsföreningar slopas beräknas månadsavgiften för en bostadsrätt sänkas med mellan 500-1000 kronor. Dock kan det leda till prisökningar på bostadmarknaden.

Regeringen har beslutat att slopa inkomstsskatten för bostadsrättföreningar. Enligt fastighetsprofessor Stellan Lundström gör det bostadsrätten till den mest gynnade bostadsformen.

- Den beskattning som blir kvar är förmögenhetsskatten som i dag är mycket låg för en bostadsrättsförening. En bostadsrätt taxeras i förhållande till sitt värde som hyresrätt, säger Stellan Lundström till Svenska Dagbladet.

"Högre priser och höjd ränta"

Enligt beräkningar frårn Sveriges Bostadsrättscentrum innebär den slopade inkomstskatten att en normal bostadsrätt blir mellan 500 och 1000 kronor billigare i månaden.

Stellan Lundström är dock inte helt positiv till utvecklingen.

- Det här kan leda till att prisökningarna på bostadsmarknaden eldas på och att Riksbanken i sin tur tvingas höja styrräntan mer och snabbare än väntat, säger han till Svenska Dagbladet.

Anna Lindström