Obehörig omskärelse på Islamic Center

NYHETER

Ingreppet har i efterhand krävt läkarvård

Islamic Center i Malmö erbjuder både muslimska och judiska pojkar rituell omskärelse. Men den danske läkare som centret anlitar har ingen svensk läkarlegitimation. Socialstyrelsen har också polisanmält honom för flera ingrepp som i efterhand krävt läkarvård.

Sveriges Radios program Kaliber rapporterar att den 40-årige läkaren sedan juli i år figurerar i en polisutredning om de misslyckade omskärelserna.

Det handlar om fyra fall där två pojkar i 15-årsåldern och två i mer späd ålder som blivit omskurna, men drabbats av så allvarliga efterverkningar att deras föräldrar har tvingats ta dem till sjukhus. På en pojkes penis hade huden inte sytts ihop tillräckligt. Hos en annan hade förbandet runt penis vuxit fast i operationssåret.

Enligt Socialstyrelsen har läkaren över huvud taget ingen rätt att utöva sitt yrke i Sverige. Brottet kan ge böter eller upp till sex månaders fängelse.

Ingrepp i bostad

Socialstyrelsen har dessutom rapporterat ett femte fall till sin danska motsvarighet Sundhetsstyrelsen och informerat om de övriga fyra. Det gäller en 15-åring som inte blev omskuren i Sverige utan i läkarens bostad i Köpenhamn.

En dansk läkarlegitimation är normalt tillräcklig för att också få svensk legitimation. Men det förutsätter att Sundhetsstyrelsen utfärdar ett intyg om att han har utövat läkaryrket utan allvarliga anmärkningar.

– Om det hade varit en svensk läkare skulle Socialstyrelsen ha vänt sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det skulle sannolikt hade resulterat i disciplinära åtgärder mot läkaren, säger Per Manhem, chef på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö.

Inspektion planerad

Tillsynsenheten ska inom kort inspektera Islamic Centers mottagning och underrätta ledningen om vilka regler som gäller.

Centrets vd Bejzat Becirov kände inte till att den danske läkaren saknade tillstånd och lovade på måndagen att undersöka saken närmare.

– Vi ska inte använda någon läkare som inte är behörig, säger han.

Islamic Center har drivit sin mottagning i tre månader. Ett 50-tal pojkar och även män har blivit omskurna. Men Bejzat Becirov tror att det finns ett underlag på mellan 3000 och 5000 personer varje år.

TT