Expert: Det går inte att förhindra

NYHETER

Vården kan inte tvinga en person som är utskriven att ta sin medicin.

Inte heller kan någon tvingas till en kontroll.

Helena Silfverhielm, Social­styrelsens expert i psykiatri­frågor, säger att det aldrig går att förhindra att de här brotten sker.

Krävs vägran

– Du kan inte lägga in någon för att han är farlig och riskerar begå brott i framtiden. Då skulle du få låsa in många fler om man helt skulle vara på den säkra sidan, säger hon.

För att en person ska kunna tvångsinläggas krävs en allvarlig psykisk störning, eller att han eller hon är så sjuk att personen inte kan klara sig själv och vägrar låta sig vårdas.

Snabb försämring

– Förhoppningsvis finns då någon i personens omgivning som tar ställning till om patienten ska hämtas för undersökning, säger Helena Silfverhielm.

Kan sjukvården tvinga någon att ta medicin om de vet att han blir farlig om han låter bli?

– Nej. Vi har inte den lagstiftningen. En försämring kan komma väldigt snabbt, att den sjuka får en ingivelse och då kan det hända tråkiga saker.

”En balansgång”

Sjukvården kan inte heller tvinga en person som dömts till vård och skrivits ut att komma till återbesök.

– Lagen har sett till att det finns en balansgång mellan den enskildes behov av rehabilitering i frihet och samhällets behov av skydd. Det är alltid en svår avvägningsfråga, säger Helena Silfverhielm.

Enligt Lennart Bogren, psykiatrichef vid Östra sjukhuset i Göteborg, var det inget i öppenvårdens rutiner som brast i hanteringen av Peters fall:

– Nej, inte som jag känner till.

Malin Nord