Andreas Carlgren utmanar Friggebo

NYHETER

Ministern beslutar om större bodar

Foto: namnbyte? Miljöminister Andreas Carlgren tror inte att benämningen friggebod kommer att få lämna plats för Carlgrens bod. Inte heller Birgit Friggebo själv är orolig.

MALMÖ. Glöm friggeboden.

Nu kommer Carlgrens bod.

50 procent större.

Foto: Framtidsboden Så här kan Friggebodarna komma att se ut framöver. Boden växer och blir 50 procent större. Snart får man bygga 15 kvm stora bodar utan bygglov.

Redskapsboden på 9,9 kvadratmeter – som fick sitt namn efter tidigare bostadsministern Birgit Friggebo (fp) – är snart historia.

I morgon beslutar riksdagen att utöka den bygglovsfria ytan till 15 kvadratmeter från nyår.

– Det är rättvist. Friggeboden var ett naturligt frihetssteg på 70-talet och nu går den borgerliga alliansen vidare, säger miljöminister Andreas Carlgren (c).

Friggeboden lever kvar

Att benämningen friggebod kommer att ersättas av Carlgrens bod tror miljöministern inte riktigt på.

Och Birgit Friggebo själv fruktar inte ett ögonblick att benämningen friggebod försvinner.

– Nej, det är så känt och står till och med i Svenska Akademiens ordlista. Även om jag skulle vilja annat så lever namnet friggebod kvar.

Hon är stolt över att ha fått ge namn åt ett skjul.

Måla och mura

Det blir nu också tillåtet att resa ett plank eller en mur på 1,8 meter på sin tomt om det inte ligger närmare grannens tomt än fyra meter. Husägare får också större frihet att välja färg eller fasadbeklädnad på sitt hus.