”Man måste flytta dit jobben finns”

NYHETER

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarade på läsarfrågor

Nystartsjobb, instegsjobb och nu - halvtaktsjobb.

När arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin chattade med aftonbladet.se:s läsare var hans budskap att det finns ett jobb för alla.

Men det krävs också en del uppoffringar för den som lyckas mindre bra.

– Man måste nog också vara beredd att flytta på sig dit där jobben finns. Antingen geografiskt eller att man kan tänka sig vara beredd att byta bransch, sa Littorin.

Läs hela chattet här nedan.

Arbetslös men dock inte värdelös... säger: Var står du egentligen i frågan om arbetsrätten?
Sven-Otto Littorin säger: Jag tycker i grunden att den svenska modellen fungerar bra. Parterna på arbetsmarknaden har ansvaret för lönebildning och andra förhållanden. Det är bra. Man kan inte lagstifta om harmoni på arbetsmarknaden, utan det bygger på förtroende och ansvar och att man hittar den minst dåliga, eller bästa om man så vill, modellen för att lösa konflikter. Vi har en arbetsmarknad som kännetecknas av få konflikter och strejker, även om jag inser att de som är utsatta för konflikter tycker det är besvärligt.
Peter säger: Hur kommer det att bli med lönebidrag för arbetshandikappade i fortsättningen?
Sven-Otto Littorin säger: Vi har fattat beslut om att öka volymerna för lönebidrag och anställningar via Samhall med 900 mkr de närmaste tre åren. Det är bra vägar in för dem som behöver extra hjälp.
pewpew säger: Vad ska man tänka på när man är arbetslös i en liten stad med lite jobb?
Sven-Otto Littorin säger: Utbildning är alltid bra. Man måste nog också vara beredd att flytta på sig dit där jobben finns. Antingen geografiskt eller att man kan tänka sig vara beredd att byta bransch. Man kanske inte alltid kan få exakt det jobb man vill, men det är bättre att ha ett jobb och sen söka sig vidare än att fastna i arbetslöshet och utanförskap.
Timpaland säger: Är de värkligen så smart att sänka a-kassan? Är de inte bättre att göra en genomfattande kontroll av vilka som värkligen behöver a-kassa?
Sven-Otto Littorin säger: Studier från Finland och många andra håll visar att en avtrappning av a-kassan, i vårt fall efter 200 dagar, i kombination med mer aktiva insatser för dem som har varit arbetslösa länge, är det bästa sättet att få ner långtidsarbetslösheten. Vi har även efter förändringarna en av de mest generösa arbetslöshetsförsäkringarna i världen.
a kassan säger: Har du tänkt på om vi som arbetar få timmar i veckan även vi skall ha obligatorisk A-kassa. Vi kommer ju aldrig att kunna utnyttja den om vi blir arbetslös. Jag arbetade 75% men blev sjukpensionär på 75% av min tjänst. Arbetar bara 7.5 tim per vecka. Jag kan inte arbeta mer, men har försökt alla medel. Jag vill inte sluta jobba. Varför skall jag med tvång måsta betala när jag aldrig kan utnyttja A kassan Sivan
Sven-Otto Littorin säger: Hej Sivan, vi utreder just nu frågan om hur en obligatorisk a-kassa ska se ut. Min grunduppfattning är att ett obligatorium bara ska omfatta dem som faktiskt har nytta av försäkringen, dvs uppfyller ett arbetsvillkor och har rätt till ersättning. Exakt hur får vi återkomma till när utredaren är klar.
säger: Hur tycker du att Jobb & Utvecklingsgarantin fungerar?
Sven-Otto Littorin säger: Hej! Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2 juli i år. Det kommer in fler och fler långtidsarbetslösa efter hand. Vår ambition är att garantin ska ge god grund för en individuell handlingsplan och åtgärder för att korta vägen tillbaka till ett arbete. Det är för tidigt att säga hur den fungerar, men visar det sig att den inte fungerar som vi tänkt är jag beredd att komplettera eller ändra.
Varför förstör ni för dom arbetslösa? säger: Ni förstör hela landet med er politik, har ni varit utan jobb själva?Kan ni klara er försörjning på 7000 till hyra och mat och busskort mm i månaden? Alla kan inte starta eget. så är det bara. Pigjobben är inte bra eftersom man blir bara utnyttjad och dålig lön får man, är det så Sverige ska vara?
Sven-Otto Littorin säger: Hej. Vi har den bästa arbetsmarknaden nu på nära tre decennier. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, antalet arbetade timmar stiger snabbare än nånsin. Det finns fler lediga platser på arbetsförmedlingen nu än på många många decennier. Vi vill med politikens hjälp att den utvecklingen ska fortsätta och förstärkas.
Stonefed säger: Varför vill moderaterna minska makten för facken i Arbetsrätten?
Sven-Otto Littorin säger: Hej Stonefed. Det vill vi inte. Vår uppgift är inte att hoppa i säng med någon av de organiserade särintressena, varken på arbetsgivarsidan eller på arbetstagarsidan. Vår uppgift är att balansera de olika intressena mot varann och istället företräda alla dem som inte har några kongresser, kanslier, ombudsmän eller förbundsdirektörer - dvs sänka trösklar in på arbetsmarknaden för alla dem i utanförskap, arbetslöshet och förtidspension. Parterna förhandlar nu om ett nytt huvudavtal. Det är mycket bra och en reaktion på det faktum att vi sagt nej till ny lagstiftning.
linus säger: Hejsan Sven-Otto jag har ett psykiskt handikapp och har varit ifrån arbetsmarknaden i snart 12 år, för att få ett lönebidrag måste man uppfylla vissa krav och jag kommer aldrig att må bra av ovissheten att ev inte kunna få min ersättning garanterad. Vore det inte bättre att ha en mer permanent ersättning om man arbetar på den nivå som man anses ha? som det är i dag så drar sig alltfler för att ha en osäkerhet i framtiden och det gäller alla former av handikappade människor. Mer morötter o mindre piska/L
Sven-Otto Littorin säger: Hej! Jo du kan ha rätt. Vi försöker se över alla vägar in på arbetsmarknaden, särskilt för personer som kanske inte har full arbetsförmåga eller som behöver lite extra hjälp. Vi tittar just nu på vad vi kallar halvtaktsjobb, ett sätt att kunna jobba och få lön på heltid men med något lägre krav på arbetsförmåga och produktivitet. Vi jobbar med det nu och lovar återkomma!
säger: Hejsan. Jag representerar ett större nordiskt företag med kontor i hela landet. hur kan man politiskt underlätta för våra kontor i norr att få tag på arbetskraft/konpetens som bara finns i storstäderna?
Sven-Otto Littorin säger: Jag tror man hanterar flaskhalsar på arbetsmarknaden genom flera olika åtgärder: dels är det viktigt att det lönar sig att arbeta, dels att det blir billigare och enklare att anställa. Dessutom vill vi se till att arbetsförmedlingen har en tydlig organisation och ett tydligt mål: att förmedla arbete. På längre sikt handlar det om att få utbildningssystemet bättre anpassat efter den framtida arbetsmarknaden. Vi vill också öppna upp för enklare metoder att hitta arbetskraft utomlands. Det hjälper förhoppningsvis er som faktiskt behöver anställa. Hoppas det går bra för er!
säger: Vad anser du om reglerna som säger att man tvingas till att söka jobb i hela Sverige? Jag har ett högt jobb inom en kommun och har två små barn. Min man är arbetslös. Är det verkligen rimligt att kräva att han ska söka jobb i hela Sverige för att få behålla a-kassan?
Sven-Otto Littorin säger: Vi återgår nu till en regel som gällde för bara några år sedan, att man ska leta jobb även utanför den egna kommungränsen redan från första dagen. Men det finns skyddsregler för dem som är i Din situation.
säger: Vad ska vi som är 50+ och har varit långtidsarbetslösa leva av när vi väl når pensionen?
Sven-Otto Littorin säger: Också du som är över 50 har en plats på arbetsmarknaden! Erfarenhet måste löna sig. Därför ser vi stegvis över alla regler som har gjort det svårare för äldre att hitta nytt arbete. Det kan handla om hur anställningsåren räknas i LAS, hur vi utformar jobbavdragen och nystartsjobben. I alla de systemen, och många andra, har vi försökt lägga mycket krut på att underlätta för de äldre att stanna kvar och komma tillbaka i arbete. Det går säkert att göra mer. Vi vill ju se till att inte missa de äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden.
säger: Hej,varför räknas man som 100 % sysselsatt så fort man arbetar via ett bemanningsföretag - fast man inte har 100 % beläggning i början av anställningen ?
Sven-Otto Littorin säger: Därför att man har en hel anställning, och hel lön, hos bemanningsföretaget även om de i sin tur inte lyckats hyra ut personen i fråga.
säger: Hejsan! Vad vill du göra för att förbättra de invandrade akademikernas förutsättningar på arbetsmarknaden?
Sven-Otto Littorin säger: Jättebra fråga! Hade vi haft samma arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda som bland oss som är födda i Sverige så hade vi haft över 100 000 personer till i arbetskraften. Vi har inte råd att missa den kompetensen. Jämför med frågeställaren för en stund sedan som pratade om arbetskraftsbrist i norr! Det vi märker nu är att när det går bra på arbetsmarknaden går det extra bra för utrikes födda. Vi måste förstärka den utvecklingen genom t ex instegsjobben, som är en kombination av jobb och utbildning i svenska för nyanlända. Det finns säkert mer att göra. Att bekämpa diskriminering är en annan viktig åtgärd.
Nanna säger: Varför sätter ni hårt mot de arbetslösa och tar på sammetshandskarna gentemot företagen som faktiskt är de som står ansvariga för jobben? Med projektanställningar - helt ansvarsfritt för företagen, med deltidsanställningar - väldigt vanligt inom handel till exempel. Jag själv har varit arbetslös från och till under hela min karriär eftersom det i mitt område bara finns projektanställningar. Varför inte klämma åt företagen också och inte bara den lilla människan som kanske inte ens KAN ändra sin situation?
Sven-Otto Littorin säger: Hej Nanna! De jobb som nu kommer är till klart övervägande delen fasta tillsvidareanställningar, jämt fördelade mellan män och kvinnor. Vi vill förstärka den utvecklingen så att fler i din situation har möjlighet att få en lön att leva på, en arbetsgemenskap att känna trygghet i och en framtid att se fram emot.
säger: Min A-kassa tar snart slut. problemet är att jag har ett arbetshandikapp som gör det svårt att söka jobb på vanlig väg. Ge mig råd om hur jag ska göra.
Sven-Otto Littorin säger: Jag vet inte exakt hur din situation ser ut, men har du förbrukat dina 300 a-kassedagar kommer du in i jobb- och utvecklingsgarantin. Där är avsikten att du ska få en individuell handlingsplan, en coach och det stöd som du behöver för att snabbt sikta mot ett nytt jobb. Därtill finns nystartsjobben (13 % av dem har gått till personer med funktionshinder) och lönebidrag, anställning via Samhall eller liknande. Vad som kan vara aktuellt för dig beror förstås på dina omständigheter. Jag hoppas det går bra för dig, vi kan inte ge upp om en enda person som kan och vill arbeta.

aftonbladet.se