Så rik är Sveriges utrikesminister

NYHETER

Carl Bildt äger aktier och optioner för nästan 17 miljoner kronor. Tre av bolagen är svartlistade av det etiska fondbolaget KPA.

Aftonbladet lät KPA:s placeringschef Carina Lundberg kommentera utrikesministerns innehav.

Foto: Lundberg.

AKTIER: 1 464 249 kr

Bildt har aktier i följande bolag. Värdet beräknat till kurserna 21 december 2006.

Ruric: 552 000 kr (1 840 aktier)

Verksamhet: fastighetsbolag i S:t Petersburg.

Etikexperten: Vi placerar inte i Ruric. Generellt är det hög etisk risk i politiskt instabila länder, det gäller delvis Ryssland.

Salus Ansvar: 238 000 kr (7 000 aktier)

Verksamhet: svenskt försäkringsbolag.

Etikexperten: Vi placerar där. Okontroversiellt bolag.

Lundin Petroleum: 436 500 kr (600 aktier)

Verksamhet: svenskt oljebolag.

Etikexperten: Svartlistat hos oss, eftersom det inte sysslar med alternativa energikällor. Ända hyfsat etiskt för att vara ett oljebolag.

AES: 62 579 kr (400 aktier)

Verksamhet: amerikanskt energibolag.

Etikexperten: Svartlistat. Inte tillräckligt bra på alternativ energi och bekämpning av växthuseffekten.

Ebay: 33 546 kr (150 aktier)

Verksamhet: amerikanskt nätauktionsbolag.

Etikexperten: Okontroversiellt. Vi placerar i Ebay.

General Electric: 36 647 kr (150 aktier)

Verksamhet: amerikansk elektronikjätte.

Etikexperten: Svartlistat hos oss på grund av vapenproduktion.

Kraft Foods: 36 503 kr (150 aktier)

Verksamhet: amerikanskt livsmedelsbolag.

Etikexperten: Oproblematisk matjätte. Ingår i vår portfölj.

Nokia: 42 090 kr (300 aktier)

Verksamhet: finskt telekombolag.

Etikexperten: Vi placerar där. Framstående på miljöarbete. En av ”the good guys”.

Pfizer: 26 204 kr (150 aktier)

Verksamhet: amerikansk läkemedelsjätte.

Etikexperten: Man kan möjligen ha synpunkter på djurförsök, men det ingår inte i våra kriterier. Vi äger där.

FONDER:4 832 201 kr

Bildt har andelar i totalt 21 fonder, både i Sverige och utomlands. Värdet beräknat till kurserna 21 december 2006.

Etikexperten: Spridning åt alla håll. Bildt är som vem som helst: lite ”etisk light”. Många av hans placeringar medför etiska risker, men det sticker inte i ögenen.

OPTIONER:10 467 843 kr

Bildt har optioner i ryska fastighetsbolaget Ruric och amerikanska investmentbolaget Legg Mason. Värdet beräknat till kurserna 21 december 2006.

Etikexperten: Legg Mason investerar i och producerar pornografi. Sådana bolag undviker vi.

SUMMA: 16 764 293 kr

Läs mer: