Trafikbullret i stan har blivit allt värre

NYHETER

Oljudet ett hot mot folkhälsan

Foto: NILS JAKOBSSON /BILDBYRÅN
”Jag har inte reagerat på bullret, men det beror säkert på att mitt kontor är så högt upp. Jag är inte direkt orolig att nivåerna är skadliga”, säger Krister Göransson, som jobbar på Vasagatan.

Trafikbullret i Göteborg ökar och på flera platser är decibelnivåerna skadliga.

På Vasagatan och Aschebergsgatan är nivåerna så höga att det krävs åtgärder.

– Det är klart att hälsoeffekterna oroar, det är därför vi jobbar väldigt hårt med att sänka bullret, säger Thomas Hammarlund, utredare på miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen har nyligen sammanställt en uppdaterad kartläggning kring buller från vägtrafik i Göteborgs stad. Undersökningen visar att nivåerna generellt ökar, men också att antalet bullerdrabbade har minskat. Detta beror på intensifierade skyddsåtgärder.

– I flera bostadshus har man bytt till tätare fönster, vilket har minskat det inkommande bullret. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra när det gäller utomhusmiljöerna.

Riktvärdet överskrids

Riksdagen har satt riktvärdet för buller till 55 decibel vid bostaden, men detta värde överskrids på flera håll runtom i Göteborg. Infartsvägarna och vissa områden i centrum är speciellt utsatta.

– Inne i centrum kan vi konstatera att Vasastan har mycket buller, på Vasagatan och Aschebergsgatan ligger nivåerna omkring 65 decibel, vilket enligt lag kräver att man företar åtgärder.

Orsakar Sömnproblem och huvudvärk

I en rapport från Karolinska institutet, publicerad tidigare i år, visas på sambandet mellan buller och högt blodtryck, sömnproblem och huvudvärk.

–?När vi har möten med stadsbyggnadskontoret kring olika detaljplaner, lyfter vi alltid fram hälsoriskerna med höga decibelnivåer, säger Thomas Hammarlund.

FAKTA/Olskroken

Pierre Adolfsson (.se)