Eleverna vill ha tuffare regler

NYHETER

Svenska ungdomar positiva till ordningsbetyg

Foto: Joakim Tylbrand, Ida Sethfors och Nils Nygren är negativa till ordningsbetyg i skolan. Sebastian Westerholm är mer positiv. "Ja, så att man kan hindra de som stör."

Nej till beslagtagna mobiler – ja till betyg i ordning.

Så tycker svenska ungdomar om de nya reglerna i skolan.

I en undersökning gjord av Aftonbladet och nätcommunityn Lunarstorm har ungdomar i åldrarna 15 till 18 år fått svara på frågor om de nya ordningsreglerna i skolan.

Svaren överraskade

Totalt deltog 1?007 elever i enkäten.

– Jag blev mest förvånad över hur positivt inställda de var till frågorna, säger Malin Lagerström, försäljningschef på Lunarstorm.

– När man frågar ungdomar om skolan så brukar man generellt inte få så positiv feedback.

Tjejer mer positiva

På frågan om det är bra med betyg i ordning svarade 52 procent ja. Och tjejerna var mest positiva.Det säger mycket om hur det fungerar i skolan, menar Malin Lagerström.

– Generellt sett är tjejer mer ansvarstagande, säger hon.

Mer förvånad är Malin Lagerström över killarnas attityd till ordning.

– 45 procent av killarna tycker att man ska ha ordningsbetyg i skolan. Det tycker jag är mycket.

Mest motvilliga till ordningsbetygen är 15-åriga killar, enligt undersökningen.

– Det är inte direkt förvånande att ju äldre man är desto mer positiv blir man till ordning, säger Malin Lagerström.

Intresserade av skolfrågor

Två tredjedelar av dem som svarat på enkäten var tjejer.

Inte heller det förvånar.

– Frågor som handlar om skolan engagerar fler tjejer. De är ofta snabbare att tycka till, säger Malin Lagerström.

Liv Sander