Expert: ”Ovanligt att tonåringar dödar”

NYHETER

Även om den brutala misshandeln under natten mot lördagen är ovanlig är våld mellan unga personer inte sällsynt.

Runt 150 tonåringar döms varje år för grov misshandel, enligt Sven Granath, doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Brottsdeltagandet är som allra högst just i åldrarna 15–17 år. I den åldern är man spänningssökande och kanske i behov av bekräftelse samtidigt som man inte har konsekvenstänkandet, säger Granath.

Ofta är det en kombination av alkohol, grupptryck och låg impulskontroll som ligger bakom det grova våldet, menar han.

– Ungdomar som samlas och dricker triggar igång varandra. De ser inte följderna utan dras med av varandra. Det handlar om att visa sig tuff helt enkelt.

Dödsfall ovanligt

Våldet kan utlösas av ett förfluget ord eller en förolämpning.

– Ett vanligt motiv vid grov misshandel är att man uppfattat sig bli kränkt eller känt sig tillplattad inför sina kompisar. Det är ofta ganska kortsiktiga motiv som handlar om anseendet i just den situationen, att visa vem som bestämmer på gatan, säger Granath.

Att tonåringar dödar varandra är mycket ovanligt, det sker i ett eller högst två fall per år, enligt Granath.

Anja Eriksson/TT