Jobbade drogpåverkad på kärnkraftverket

Allvarlig kritik riktas mot Forsmark i intern rapport

Sex personer hittades berusade eller drogpåverkade i somras.

Minst en av de anmärkningsvärt många arbetsplatsolyckorna kunde fått dödlig utgång.

Så lyder en del av den mycket hårda kritiken i en intern analys av verksamheten i Forsmarks kärnkraftverk.

– Det är ganska fränt formulerad kritik, säger informationschef Anders Jörle vid Statens Kärnkraftsinspektion till aftonbladet.se.

Förra året inträffade 22 olycksfall vid Forsmark, som ligger cirka 10 mil norr om Stockholm.

Antalet incidenter uppgick till hela 68 stycken. Men det kunde ha blivit ännu värre, enligt den interna rapporten, som är daterad 23 oktober 2006.

Fastnade i stickprovskontroll

I rapporten står bland annat att flera anställda skickats hem eftersom de varit påverkade.

Tre av 25 undersökta personer vid kärnkraftverket avslöjades med alkohol i kroppen en vecka efter snabbstoppet i somras.

I två andra prov hittades spår av illegala droger och i ett sjätte upptäcktes starka läkemedel.

- De har fastnat i drogtester, säger SKI:s informationschef Anders Jörle.

All personal som ska in på ett kärnkraftverk drogtestas rutinmässigt när anställningen påbörjas.

- Sedan gör man stickprov. De här har fastnat i sådana kontroller, säger Jörle.

Enligt SKI var ingen av de påverkade personerna fast anställd på Forsmark. Samtliga arbetade hos underentreprenörer som anlitats av Forsmark i samband med omfattande ombyggnader.

En vecka efter snabbstoppet i somras var tre personer så berusade att de skickades hem.

- Alla som fastnade i kontrollerna har plockats bort och de lär inte få komma tillbaka till Forsmark, säger Jörle.

Kritik mot säkerheten

Att Forsmark drabbats hårt av potentiellt mycket farliga incidenter berodde enligt rapporten på "en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur”.

I den beskriver kärnkraftverkets egna säkerhetsexperter minst ett av tillbuden som så allvarlig att en person lika gärna kunde ha omkommit.

– Kritiken kommer från en delavdelning på Forsmark. Jag tror att den var gjort på vd:ns uppdrag. Den innehåller bland annat kritik mot säkerhetsarbetet.

Vad har man sedan gjort med rapporten?

– Den har skickats ut till alla möjliga avdelningar på Forsmark för kommentarer och synpunkter. Jag är inte säker på om den remissomgången är färdig.

SVT:s "Uppdrag granskning" sänder på måndagskvällen ett reportage om förhållandena på Forsmark.

Forsmarks rapport innehåller beskrivingar av en rad allvarliga arbetsplatsolyckor i samband med ombyggnader i somras.

Några exempel mellan 18 juli till 16 augusti:

Fakta:

Läs mer:

Susanna Vidlund, Caroline Olsson