All svensk flygtrafik till Irak stoppas

NYHETER

Luftfartsstyrelsen beslutade på fredagen att stoppa all svensk flygtrafik till Irak.

Det sker efter incidenten natten mot torsdagen då ett svenskt passagerarplan misstänks ha blivit beskjutet i nordöstra Irak.

– Vi tar det här beslutet för att vi värnar om säkerheten för både passagerare och besättning, säger Eva Axne, ansvarig för luftfartsskydd vid Luftfartsstyrelsen till TT.

Natten mot torsdagen misstänks ett svenskt passagerarflygplan ha blivit beskjutet. Ombord fanns 130 passagerare och en besättning på sju personer. Kort efter att planet lyft från flygplatsen i Sulaymaniyya för att flyga till Stockholm såg piloterna kraftiga ljussken och uppfattade det som att de besköts.

– Den beskrivning som piloterna lämnat av händelsen gör att vi inte kan negligera den, säger Eva Axne.

Inga skador

Det är inte fastställt att det verkligen rörde sig om en regelrätt beskjutning. Planet som är av modellen MD-83 har inte fått några skador och kunde landa på Arlanda utan att passagerarna märkt någonting av det inträffade.

Två svenska flygbolag – Nordic Airways och Viking Air – bedriver reguljärtrafik till flygplatserna i Sulaymaniyya och Arbil. Efter onsdagens händelse beslutade båda företagen att ställa in flygningarna till Sulaymaniyya. Efter Luftfartsstyrelsens beslut dras även flygningarna till Arbil in.

– Svenska flygföretag kommer inte att få trafikera rutterna tills vi kunnat klarlägga hur säkerheten kring flygplatserna i Irak ser ut. Vi upphäver tillfälligt det tillstånd de har att bedriva regelbunden trafik på de två flygplatserna, säger Eva Axne.

Utvärderar säkerheten

Luftfartsstyrelsen kommer att ta hjälp av utrikesdepartementet (UD) för att utvärdera säkerhetsläget i Irak.

Luftfartsstyrelsen har ett samlat myndighetsansvar för den civila flygtrafiken i Sverige. Den viktigaste uppgiften, enligt myndighetens hemsida, är att främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart. Det innebär bland annat att utforma regler, pröva och utfärda tillstånd. Luftfartsstyrelsen utövar också tillsyn över den civila luftfarten, med särskild inriktning på säkerheten.

Läs tidigare:

Robert Holender/TT