Ännu oklart varför tv-nätet slogs ut

NYHETER

”Väcker frågor om systemets sårbarhet”

Teracom svävar ännu i ovisshet om vad som orsakade det omfattande tv-avbrottet i södra Sverige i går kväll.

Mellan klockan 18 och 20.10 fick de kunder som har digital-tv, söder om linjen Göteborg-Västervik, klara sig utan både

Allsång på Skansen, fotboll och DN-galan.

– Vi vet vad som hände, men har inte felorsaken än. Matningen till våra storstationer i södra Sverige fungerade inte, det var avbrott i förbindelsenätet till dem. Det var nog hundratusentals som drabbades, säger Teracoms informationschef Lennart Ivarsson.

Enligt honom har det som inträffade på tisdagen, att också reservsystemet slogs ut, aldrig hänt förr. Det fick teknikerna att famla i blindo efter felorsaken.

– Men radion fungerade i alla fall, säger Lennart Ivarsson.

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har, tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar, bestämt sig för att studera tv-avbrottet.

Vid kriser och olyckor är tv och radio viktiga kanaler för att nå ut med information. Ingvar Hellquist, chef för informationssäkerhetsenheten på KBM, säger att övergången till digital-tv väcker frågor om systemets sårbarhet.

TT