Vattnet i Klinga åter drickbart

NYHETER

En ventil hade släppt in smutsvatten

Nu kan de boende i Klinga i Norrköping åter dricka, duscha och diska i sitt vatten. Provresultaten visar att det inte längre finns några bekterier i vattnet.

Den troliga orsaken till problemen i Klingaområdet är att en avluftningsventil som suttit på dricksvattenledningen vid Herrebro, släppt in smutsigt vatten i samband med att en läcka lagades under tisdagskvällen den 21/8 ca 200 m bort från ventilen, skriver Norrköpings vatten i ett pressmedelande.

Det finns dock bakterier kvar i vattnet vid golfbanan i Klinga och vid Skanska Betongs fastighet. Där får man inte använda vattnet, utan avvakta nya provsvar.