”Individuella bedömningar ska ske”

NYHETER

Socialförsäkringsminister Cristian Husmark Pehrsson svarade på läsarnas frågor om sjukskrivningstider

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hur länge människor ska vara sjukskrivna har väckt starka känslor.

Hur kan man på förhand bestämma sjukskrivningslängden för en viss åkomma? undrar många.

I dag svarade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson på läsarnas frågor och lovade en sak:

– Självklart kommer jag att noggrannt följa utvecklingen.

Bra! säger: Hej Christina, vad hoppas du uppnå med de nya reglerna?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Jag hoppas att läkaren skall känna ett stöd för sin bedömning och att patienten skall få en rätt och riktig sjukskrivning.
Maria säger: Hej Cristina! Jag är en kvinna på 28år med diagnosen Fibromyalgi. Vad kommer att hända med oss? Hur kommer de nya riktlinjerna påverka den här "sjukdomsgruppen"???
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Maria, som du säkert vet om så kan jag inte kommentera enskilda fall. Det är dock alltid en fråga mellan läkare och patient. Vad gäller riktlinjerna för just smärttillstånd så kommer socialstyrelsen att återkomma kring detta i december.
nieintekloka säger: Ni säger att det är bara riktlinjer..tror ni på allvar att försäkringskassan kommer att se det så?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, arbetet med riktlinjerna har gjorts i samarbete med Försäkringskassan och därför utgår jag från detta. Men självklart kommer jag att noggrannt följa utvecklingen.
Bra! säger: Kan du förstå de många upprörda känslor som de nya förslagen skapat?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej igen Bra, jag beklagar uppriktigt den oro som jag förstår att många känner. Därför vill jag verkligen understryka att detta är just rekommendationer och att individuella bedömnningar måste självklart ske utifrån varje persons situation.
Nellie säger: Hej, Jag undrar om "ni" tror att vi som är sjuka blir friskare tack vare dessa nya regler? Det kommer ju att slå precis tvärtemot! Vi får ytterligare något att oroa oss för. Det är inte kul att vara långtidssjuk!!
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Nellie, Det handlar om att ge läkarna ett stöd i sin bedömning. Passiv långtidssjukskrivning är sällan rätt lösning. Just därför gör vi stora satsningar på rehabilitering och företagshälsovården.
MRQz säger: Jag är sjuksköterska och jobbar med cancerpatienter. Tycker du att det är rätt att jag går till jobbet med influensa när mina patienter är såpass smittkänsliga? Influensavaccinet skyddar trots allt inte till 100%.
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej MRQx, det är inte upp till mig att göra den bedömningen. Den här frågan tar du bäst upp med din arbetsplats.

Clabbe säger: Varför har det tagit så många år att ge ut rekommendationer om sjukskrivningar. Det skulle ju ha funnits för många år sen.Det blir ju mycket rättvisare nu. Bra jobbat av dej att det äntligen blev nåt.
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Clabbe, jag håller med dig om att detta borde gjorts för länge sedan.
Mia säger: Hur kan ni och försäkringskassan ta fram riktlinjer, anser ni att läkare inte klarar av detta själv.
Cristina Husmark Pehrsson säger: Mia, läkarförbundet är en av de parter som efterfrågat just dessa riktlinjer som beslutsstöd. Det handlar om kvalitet och rättsäkerhet.
pärlan säger: Det här förstärker ju bilden av er som en regering som jagar svaga o sjuka, vad säger du om det?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Pärlan, ursprungligen var det den förra regeringen som beställde riktlinjerna så det råder bred politisk enighet kring behovet av dessa riktlinjer. Syftet är snarare att se till att aktiva åtgärder sätt in i tid för att hjälpa och stödja.
anders säger: Hur mycket beräknar ni att detta skall "spara" i pengar räknat?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, detta handlar inte om att spara pengar. Det handlar om att du som patient ska bedömas likvärdigt oavsett vilken läkare du besöker.
The Dude säger: Kommer ni även titta på VAB och hur länge ett barn får vara sjukt ?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, det är inte aktuellt. Mattias säger: Tycker du inte att de nya reglerna gör samhället till ett mera robotliknande samhälle där individen glöms bort och istället dras över en kam med alla som har en viss sjukdom ?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Mattias, det är precis tvärtom. Förslagen syfter till att stödja läkarna i deras bedömning, men självklart är grunden för en korrekt sjukskrivning att det finns ett gott samarbete mellan läkare och patient.