A-kassa för alla

NYHETER

Arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar.

Samtidigt ska egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen öka, säger Fredrik Reinfeldt.

– Trots god tillväxt råder det massarbetslöshet, sade Reinfeldt under regeringsförklaringen.

Arbetsgivarnas möjlighet att anställa under viss tid ska ökas. Nystartsjobb ska ge en ny chans till de som länge stått utanför arbetsmarknaden och skatten på hushållstjänster ska sänkas.

– Regeringen vill halvera arbetsgivaravgifterna för unga. Arbetsmarknadsverket ska också reformeras och det ska bli lättare att söka arbete.

– Varje sökande bör på sikt få en personlig coach, sade Fredrik Reinfeldt.

Socialförsäkringssystemet ska reformeras och regeringen kommer att tillsätta en utredning i syfte att genomföra en sådan reform med bredast möjliga förankring.

Kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning ska överföras till trafikförsäkringen. Däremot sade Reinfeldt inget om när det ska ske.

Läs också:

Robert Triches, TT