”Bra arbetsmiljö ska belönas”

NYHETER

Så vill arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin förbättra arbetsmiljön

I dag ska arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin träffa arbetsgivare, fackrepresentater, forskare och myndigheter för att diskutera hur arbetsmiljön kan förbättras.

Och kanske kommer vårt grannland Danmark stå som modell.

Foto: Sven Otto Littorin.

– I Danmark har man ett så kallat smileysystem där man enligt vissa kriterier kan få en grön symbol som tecken på att man är en god arbetsgivare när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Sven Otto Littorin till Ekot.

Han tror att det kan vara en modell för Sverige också.

I Danmark får företagen som har mindre bra arbetsmiljö en gul, eller i värsta fall röd smiley, vilket innebär att företaget är underkänt.

Genom att låta företagen konkurrera med varandra ska arbetsmiljön förbättras.

Men enligt Littorin krävs det även andra åtgärder för att företagen med de sämsta arbetsmiljöerna ska skärpa sig. Ett sätt kan vara att premiera de bästa företagen.

– Det viktiga tror jag är att man som enskild arbetsgivare känner att man blir premierad för att göra ett bra arbetsmiljöarbete, säger han.