Tufft för museerna

NYHETER

Har förlorat hälften av besökarna

Foto: Idoga museibesökare ”Vi går på Vasamuseet eftersom att barnen vill. I morgon ska vi gå på Naturhistoriska. Vädret spelar ingen roll.” Ken Axelsson, Magdalena Ravegård, Maria Ravegård och Magnus Ravegård, med barnen Kristoffer, Albin, Moa och John är på besök i Stockholm.

Det blev en svår sommar för Stockholms museer – trots det dåliga vädret.

– Vi har tappat hälften av besökarna sedan entréavgiften återinfördes, säger Staffan Thorman vid Naturhistoriska riksmuseet.

Dåligt väder brukar innebära ökade besökssiffror för museerna. Men sommarens regn och rusk gav inte den tillströmning som tidigare varit i Stockholm.

Både Stadsmuseet, Naturhistoriska och Nordiska museet tappade närmare hälften av besökarna jämfört med i fjol.

– Hade det varit gratis hade det helt klart varit fler besökare på utställningarna, säger Staffan Thorman på Naturhistoriska riksmuseet.

”Vi slår alla rekord”

Det var vid årsskiftet som entréavgiften återinfördes, och sedan dess har besökssiffrorna dalat.

– Vi har haft en klar nedgång jämfört med förra året, säger Jakob Svensson vid Arkitekturmuseet.

Vasamuseet är dock ett undantag. Redan i november räknar man med att ha haft en miljon besökare.

– Vi slår alla rekord. Det beror dels på bättre marknadsföring och dels spelar kryssningsfartygen en stor roll, säger bokningsassistent Tobias Kumlin.

Fakta/Besöksantal

Clarence Frenker, Sara Haldert (.se)