Fika - så blir du en bättre chef

NYHETER

Forskare efterlyser mer småprat

När bjöd chefen på semlor senast?

- Det är lönsamt att fika, säger Gunnar Ekman vid Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: lönsam kaffestund Kaffe och småprat - det är minst lika viktigt som sammanträden, menar Gunnar Ekman, forskare vid Handelshögskolan.

Genom att småprata mer och dra ner på antalet sammanträden bygger chefen förtroende bland sina anställda. Men många chefer tror att de är som mest effektiva när de har almanackorna fulla av formella möten, menar ekonomie doktor Gunnar Ekman.

Han har studerat var beslut fattas i stora organisationer - det är inte i chefernas rum.

I boken "Från prat till resultat" redogör han för chefernas roll, som han menar är betydligt överskattad. Besluten gror i stället längre ner i organisationen, bland anställda som småpratar.

- En chef som vill lyckas måste både delta och förstå småpratet.

- I praktiken sitter en chef i formella möten 60-70 procent av arbetstiden. En sådan chef nedprioriterar sina medarbetare.

Gunnar Ekman vill ha mer informellt småprat.

- Man kan tro att informella samtal kirurger emellan handlar om fotboll, men merparten handlar om yrket. Det är i samtalet kollegor emellan som lärandet finns.

Det behövs fler informella pauser i vardagen, enligt Ekman.

- Det är pauser som ger oss chansen att hantera jobbiga situationer.

Men det finns bot, redan i dag. Gunnar Ekman har fem råd till cheferna - och cafédiskarna dignar av informella semlor.

5 tips till chefer

Britt Peruzzi