Så mycket bidrag ger ditt landsting

Stora skillnader mellan olika delar av landet

Bidrag eller inte - det beror på var du bor.

En kartläggning som Aftonbladet gjort visar på mycket stora skillnader över landet.

Har du förskolebarn som ser dåligt så kan du på de flesta håll i landet få ett litet bidrag till glasögon. Men har du större barn är det betydligt snålare.

I två landsting får du stå för hela kostnaden själv.

Aftonbladet har kartlagt hur det ser ut med glasögonbidrag för barn och ungdomar där du bor.

"tung kostnad" "Kostnaden för glasögon måste vara tung för många familjer. Jag glömmer aldrig när en familj vann nya glasögon på Bingolotto och det jubel som bröt ut", säger Gunnar Lennerstrand, professor vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.
"tung kostnad" "Kostnaden för glasögon måste vara tung för många familjer. Jag glömmer aldrig när en familj vann nya glasögon på Bingolotto och det jubel som bröt ut", säger Gunnar Lennerstrand, professor vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

De flesta landsting ger några hundra om året till glasögon för barn upp till sju år.

Förklaringen är att de flesta synfel upptäcks vid fyra års ålder och att barnens synutveckling avstannar efter tio års ålder. Därför är det särskilt viktigt att små barn med dålig syn använder glasögon.

En handfull ger även bidrag till skolbarn.

I dessa åldrar är det praktiska behovet av glasögon ofta som störst på grund av läxläsning, dataspelande och tevetittande.

Gotlands och Östergötlands landsting ger ingenting alls. Där får föräldrarna bära hela kostnaden själva.

Riksdagsledamoten Barbro Hietala Nordlund (s) motionerade för några år sedan om att återinföra det rikstäckande glasögonbidraget. Men utan resultat.

- Det är orimligt att det ska bero på var i landet man bor om man får hjälp till nya glasögon, säger hon.

- Glasögon är en tung utgift för många familjer. Barn har sönder, repar eller tappar bort sina glasögon och måste därför byta betydligt oftare än vuxna.

Någon exakt statistik på hur många barn som ser dåligt finns inte i Sverige. Däremot vet man att en av tio ungdomar ser så dåligt på minst ett öga vid 18 års ålder att de inte får ta körkort om de inte bär glasögon eller linser.

"Glasögon - en medicin"

- De flesta synfel hos barn upptäcks vid barnavårdscentralernas fyraårskontroll. För barn upp till tio år är glasögonen som en medicin som främjar synutvecklingen, säger professor Gunnar Lennerstrand vid Karolinska institutet och S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

- Därefter är det inte farligt rent medicinskt att inte bära glasögon även om man ser dåligt. Men det påverkar vardagen negativt.

0 eller 1 200 kronor i bidrag till glasögon - vad får du?

Anette Holmqvist

Publisert: