Arbetslös mer stressad än den som jobbar

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny studie: Kvinnor och ensamstående blir ofta utbrända

Att inte ha något jobb alls kan vara mer stressande än att jobba för mycket. Utbrändhet är vanligare bland arbetslösa än bland de som arbetar.

Det visar en studie från Arbetslivsinstitutet.

stressad utan jobb Att vara arbetssökande är mer stressande än att ha ett jobb och mycket att göra. Det visar en ny undersökning.
Foto: björn lindahl, per björn
stressad utan jobb Att vara arbetssökande är mer stressande än att ha ett jobb och mycket att göra. Det visar en ny undersökning.

Den vanligaste bilden av utbrändhet är att det drabbar personer som arbetar och stressar mycket. Men bilden är inte helt sann.

Utbrändhet är vanligare bland arbetslösa, studerande, sjukskrivna och förtidspensionärer än bland de som arbetar. Det är också vanligare bland kvinnor, ensamstående och personer med utländsk bakgrund.

Det visar Arbetslivsinstitutets studie ”Utbränning i Sverige” som presenteras i dag.

– Jag anade det, det var därför som jag gjorde undersökningen. Det är den första studien i världen som går utanför arbetssituationen, säger Lennart Hallsten, docent i psykologi och ansvarig för undersökningen.

Fler arbetslösa utbrända

Totalt har 4 714 personer svarat på enkäten om hur de mår. Sju procent visade tecken på utbrändhet. Bland de som arbetade var andelen utbrända fyra procent medan den var elva procent bland de som inte arbetade.

Enligt studien är det personer med en prestationsbaserad självkänsla som drabbas av utbrändhet. Personer som inte har den typen av självkänsla kan bli trötta och utmattade, men de blir inte utbrända.

– Utbränning uppstår när man hotas eller hindras i en central livsroll. Den roll som de flesta har som väldigt central är försörjarrollen. Det är den som är hotad bland arbetslösa, de känner att hur jag än strävar och söker jobb får jag inget. Det kan leda till utbrändhet, säger Lennart Hallsten.

Vanmakt och ekonomisk press

Vad är utbrändhet?

- Utbränning är en process som handlar om hur man försöker hantera besvärliga levnads- eller arbetsvillkor. Det är en stress- och krissituation som kan resultera i stark utmattning och trötthet, säger Lennart Hallsten.

Personer utanför arbetsmarknaden känner vanmakt och en stark ekonomisk press.

Lennart Hallsten påpekar att de här grupperna inte har någon som talar för sig.

Inte fler utbrända inom vården

Människor som blir utbrända utsätter ofta sig själva för sjuknärvaro istället för sjukfrånvaro. Man går till jobbet eller skolan även om man inte mår bra.

Det sägs ofta att människor inom vård- och tjänstesektorn drabbas av utbrändhet i högre utsträckning än andra. Men det finns inget tydligt stöd för det, enligt rapporten.

Lennart Hallsten tycker att vi bör tänka på hur vi kan stötta studerande och arbetslösa.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kollar upp hur de arbetslösa mår. Jag tycker också att våra utbildningsinstitutioner borde förbereda studenterna bättre på de krav som kan finnas i arbetslivet.

Pernilla Fagerström

Publicerad: