Hon är den nya tidens student

NYHETER

Britt började på högskolan som 58-åring

Britt Högberg, 70, är den nya tidens universitetsstudent.

Allt fler äldre kvinnor sätter sig vid skolbänken.

- Hela livet har jag ångrat att jag lyssnade på min gamla lärare som sa att pojkar skulle studera och flickor sköta hemmet, säger hon.

Hennes bostad i Luleå är full av studielitteratur i tyska, konsthistoria och det senaste ämnet - kvinnolitteratur.

- Hittills har jag tagit 30 poäng, säger Britt Högberg som växte upp i det lilla samhället Skurholmen på 30-talet.

På den tiden tyckte den manlige läraren inte att det var någon idé för klassens flickor att söka till läroverket. Och de flesta flickorna lydde hans råd.

Britt Högberg blev så småningom telefonist, födde två barn och tog hand om familjen.

- Vändningen kom när jag blev pensionär vid 58 års ålder och universitetet i Luleå startade en 20-poängskurs i konstvetenskap. Det var som en signal till mig.

Bäst i klassen

Någon tvekan på grund av åldersskillnaden med de andra eleverna har hon aldrig känt.

- Både min man och andra har stöttat mig och sedan har det gått väldigt bra. På en kurs var jag och en något yngre väninna bäst i klassen.

Enligt Högskoleverkets senaste statistik är det kvinnorna som dominerar i antal bland de äldre studenterna.

- Kvinnor är nog modigare, mer nyfikna på livet och vågar bryta traditionerna, säger Britt Högberg.

- Jag vet en dam som började studera när hon blev änka i 60-årsåldern. Det slutade med en doktorsavhandling i konstvetenskap.

Lära för livet

På Högskoleverket välkomnar man äldre studenter, oavsett mål.

- En del återgår till arbetslivet med nya kunskaper, andra studerar för sitt höga nöje. Uttrycket "livslångt lärande" är centralt i ett kunskapssamhälle och ingår i bildningstänkandet, säger Ann-Caroline Nordström, t f chef för Högskoleverket.

De flesta studenter är kvinnor

Britt Peruzzi