Här är gängen polisen fruktar

1 av 3 | Foto: BENGT KULÉN
NYHETER

Gängen blir allt fler och starkare gentemot samhället.

Original gangsters och Hells Angels-anhängare växer snabbast - och oroar polisen mest.

Trots att den organiserade brottsligheten i Sverige växer är den samlade kunskapen om de yrkeskriminella knapp. Det går inte ens att säga hur många de är.

En anledning är att offer och vittnen sällan samarbetar med myndigheterna.

Enligt rikskriminalpolisen har det under det senaste året skett en tydlig ökning av brott som begås av olika kriminella gäng.

Mest oroande är de starkt växande gängen av unga kriminella invandrare i storstädernas förorter och nyrekryteringarna av unga svenska män till mc-gängen.

Camilla Norström