Sovjet tänkte hämta U 137

NYHETER

Det skulle ha inneburit en väpnad konflikt

1 av 3
Jagade ryssen Två dagar efter U 137:s grundstötning jagade kapten Björn Hamilton och den svenska ubåten Neptun en rysk bogserbåt som kom för att frita U 137.

Den strandade ryska ubåten U-137 var nära att utlösa krig mellan Sverige och Sovjetunionen.

Enligt den svenska ubåtskaptenen Björn Hamilton hade den sovjetiska flottan fått order om fritagning.

- Det skulle ha inneburit en väpnad konflikt, säger han till tidningen Värnpliktsnytt.

I dag är det exakt 20 år sedan den ryska ubåten U-137 gick på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona.

Den sovjetiska militären krävde att få bogsera bort båten men Sverige sa nej.

Sovjetunionen försökte ändå.

Björn Hamilton, 51, var kapten och tillförordnad chef på ubåten Neptun under dramat. I Värnpliktsnytts kommande nummer berättar han för journalisten Jakob Wernerman om den obehagliga upptäckt han gjorde på kommandobryggan torsdagen den 29 oktober 1981, två dagar efter grundstötningen.

En sovjetisk bogserbåt rörde sig snabbt in mot svenska kusten med kurs mot U-137.

Ryssarna hade sämre sjökort

Neptun skickade först ut prejningssignaler och försökte sedan lägga sig i vägen, men bogserbåten väjde undan och fortsatte färden in mot U-137.

- Det blev en kamp om att hinna först, eller att hindra fritagningen, berättar Björn Hamilton.

Neptun hade bättre sjökort och hittade en snabbare väg. När den ryska båten upptäckte detta gav den upp. Neptun jagade efter men hann inte ifatt den snabbare bogserbåten.

Till slut fick Neptun order att vända om. Den ryska bogserbåten kunde obehindrad återvända till den ryska styrkan.

Björn Hamilton avslöjar nu att Sovjetunionen hade en reservplan. Om bogseringen misslyckades hade den sovjetiska amiralen tänkt gå in med jagaren Kashin 442.

- Order hade givits om fritagning och den enda chansen att göra det skulle vara med vapenmakt. I sådana situationer ska man avvärja med vapenmakt och det hade vi gjort, säger den dåvarande örlogsbaschefen Lennart Forsman som bekräftar Hamiltons berättelse.

- Hade det blivit så illa att de hade gått in med vapenmakt på natten så hade naturligtvis Neptuns torpeder kommit till användning, säger Björn Hamilton till Aftonbladet.

Men klockan tre på natten omprövade amiralen sitt beslut. Svenskarnas ansågs för starka och operationen avblåstes.

Ryssland förnekar planerna

Hamiltons källa är en man som då satt i den sovjetiska amiralens stab. Lennart Forsman vill inte avslöja något om sin källa. Bara att den är säker.

Ryssland förnekar den tänkta vapeninsatsen.

- Kan du föreställa dig att en rysk marintrupp går in på svenskt vatten, som rövare? I kalla kriget! Vi var faktiskt inte så galna, säger före detta andre ambassadsekreterare Boris Grigoriev till Värnpliktsnytt.

Statsministern informerades inte

Dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin fick aldrig veta något om Neptuns jakt på bogserbåten.

- Om det var så att man hade rapporterat men rapporterna inte gick vidare, då var det ett stort fel som hade begåtts, säger han.

Den 1 januari 2002 ska Rolf Ekéus presentera en säkerhetspolitisk utredning som bland annat tar upp omständigheterna kring U-137.

Vid årsskiftet inleds en undersökning, ledd av Rolf Ekéus, som bland annat ska granska omständigheterna kring U-137.

Markus Lutteman