I början skrattade folk åt Rausing

NYHETER

Ruben Rausing började med två tomma händer och en mjölkförpackning ingen trodde på.

I dag är familjen en av världens rikaste.

Det säljs i dag otroliga 80-90 miljarder tetraförpackningar om året.

Tetra Laval, världens ledande förpackningsföretag, har etablerat sig i över 160 länder.

Men när Ruben Rausing, handlarsonen från Helsingborg som drömde om en fin utbildning, i mitten på 40-talet valde att satsa på laboratoreiassistenten Erik Wallenbergs förpackning skrattade de flesta.

De tidiga tetraförpackningarna var hopplösa, folk som provade dem bara spillde. Men några år senare hade Rausing och hans medarbetare utvecklat förpackningen och segertåget kunde inledas.

Ruben Rausing investerade 40 miljoner kronor i att konstruera en maskin som tillverkade förpackningen.

Maskinen hyrdes sedan ut till mejerier som snart började uppskatta tetran, som var billigare än glas och i vilken mjölken kunde tappas utan att spillas utanför.

I mitten på 50-talet var Tetra Pak inregistrerat i 57 länder och Ruben Rausing gav sina tre söner Gad, Hans och Sven 25 procent var av koncernens aktier.

När Ruben Rausing dog 1983 uppskattades hans förmögenhet till tio miljarder schweizerfranc - och den har sedan dess bara vuxit.

Sonen Hans tog över som koncernchef och betraktades länge som familjens överhuvud. Men 1995 sålde han sin del av koncernen till Gad för 40,4 miljarder kronor.

Bröderna har rankats som några av världens rikaste personer - till och med rikare än drottning Elisabeth.

Gad dog år 2000, Hans bor i Storbritannien och anses vara landets rikaste person.

Gads son Finn Rausing, 48, är den av brödernas barn som tydligast visat ambitioner att ta över ledningen för koncernen.

Oisín Cantwell