Ett angrepp kan komma tidigt under mars

NYHETER

Överstelöjtnant Tommy Jeppsson i chatt med Aftonbladets läsare

Tommy Jeppsson, överstelöjtnant och lärare i strategi vid Försvarhögskolan, är övertygad om att kriget mot Irak kommer.

- En viktig orsak är prestige, säger han.

Jessi säger: Hejsan. Tror du att det blir krig?

Tommy Jeppsson säger: Ja, det tror jag och det finns en väldigt viktig parameter i det här sammanhanget och det är att president Bushs prestige står på spel. Amerikanarna har placerat stora stridskrafter i området och redan detta innebär en bindning. Det kostar alltså väldigt mycket pengar. Den viktigaste orsaken till att jag tror att det blir ett krig är att Saddamn Hussein upplevs av amerikanarna som att han inte har efterkommit vapeninspektörernas krav på öppenhet när det gäller innehavet av massförstörelsevapen.

LasseBJ säger: Varför tror du USA är så rädda för det nu försvagade Irak?

Tommy Jeppsson säger: Irak är försvagat när det gäller konventionella stridskrafter. Men vi vet inte hur mycket massförstörelsevapen Saddam har. Detta gäller kemiska stridsmedel och kärnvapen. Med kärnvapen kan en svagare nation hota och till och med pacificera en starkare.Om Saddam tillåts inneha kärnvapen så innebär det att han förutom att hota omvärlden också sänder en signal till andra diktaturer om möjligheterna som detta ger.

rikopank säger: När Serbien skulle bombas så räknade USA med 5 bombdagar, det blev 90. Finns det inte samma risk denna gång?

Tommy Jeppsson säger: Det är omöjligt att förutsäga längden på ett krig.Ett exempel kan ges från kriget mellan Iran och Irak i slutet på 80-talet. Många experter förutsåg ett kort krig på någon eller några veckor. Det blev ett långt krig, nio år.

Churchill säger: Förra Irak-kriget var bombningar av strategiska mål och markstrider ute i öknen. Hur kommer det att se ut denna gången och finns risken för stora markstrider även i tättbebyggda områden?

Tommy Jeppsson säger: Saddam har lärt läxan från förra kriget. Jag är övertygad om att han inte kommer att gruppera sina styrkor i öknen. Han kommer att gruppera stridskrafterna i städerna. Han kommer att se till att det finns en civilbefolkning i de här städerna.Genom att göra så här kan förlusterna av civila bli stora och han kommer att se till att det finns journalister på plats. Därmed kan han utnyttja världsopinionen till egen fördel, han kan få ett långt krig och det är det minsta amerikanarna vill ha.

matte säger: Tycker du att Sverige skall skicka ner stridande förband till Irak för att hjalpa USA? Det tycker verkligen jag!!!

Tommy Jeppsson säger: Det här är en politisk fråga och skall ställas till politiker och inte till mig som officer. Försvarsmakten är ett redskap i den säkerhetspolitik som Sverige för vilket innebär att om Sveriges riksdag och regering fattar ett beslut avseende ett svenskt deltagande så följer försvarsmakten lojalt det beslutet. Precis som att vi lojalt följer ett beslut som innebär att vi inte deltar.

pelle säger: hei Tommy: Jeg er fra Norge , og undrer på dette: Kan striden melllan Frankrige/Tyskland/Russland mot USA føre til at de blir så uenige at det kan bryte ut en tredje verdenskrig ?

Tommy Jeppsson säger: Jag tror inte att retoriken mellan å ena sidan USA och å den andra ett antal allierade i Europa jämte Ryssland leder till någon allvarlig konflikt på kort sikt. Också på lång sikt har jag utomordentligt svårt att se en militär konflikt mellan de västerländska demokratierna. När det gäller Ryssland så är samarbetet med Nato genom Nato-Rysslandsrådet både nära och intimt.

Johan 28 säger: Saddam lär ha minst 8 dubbelgångare, hur ska man kunna ta honom?? Bin Laden är halt och har inga problem att hålla sig undan...

Tommy Jeppsson säger: Att fånga personen Saddam Hussein är bland annat just mot bakgrund av ditt påstående om dubbelgångare mycket svårt. Dessutom kan han hålla sig rörlig mellan ett antal olika uppehållsplatser. Kom också ihåg att han skyddas av ett antal olika säkerhetsorganisationer vars lojalitet mot Saddams person och regimen är obestridlig.

miltex säger: Hur lång tid tror du det tar innan kriget kommer bryta ut (dvs USAs tålamod är slut och de inleder med kryssningsrobbotar och bombflyg)? Och tror du att det innebär en större hotbild från terrorister världen över?

Tommy Jeppsson säger: Det beror bland annat på om någon ytterligare respit ges Saddam att visa större öppenhet än hittills mot inspektioner. När det gäller USA uppfattar jag det som att tålamodet är slut. Ett angrepp kan komma tidigt under mars månad därför att då är det gynnsamt från temperatursynpunkt. Tänk på att soldaterna måste slåss i skyddsutrustning.

Det finns en möjlighet att Saddam kan utnyttja egna specialstyrkor eller att slåss genom ombud - en terroristorganisation.