Regeringen: Förbjud rasistiska organisationer

Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer.

– De här organisationerna begränsar människors möjligheter att delta i demokratin, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Svårt och sannolikt ineffektivt, säger jurist.

Det finns ett utrymme i svenska grundlagen för att förbjuda rasistiska organisationer menar regeringen. Paragrafen har inte tidigare tillämpats men bör och ska tillämpas menar regeringen, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

– Vi vill förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer att arbeta för att begränsa demokratin för andra. Det här är organisationer som vill avveckla demokratin, men här och nu hindrar de unga som till exempel vill åka till Almedalen, säger utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) till Aftonbladet.

– I regeringsformens andra kapitel finns det en skrivning som gör gällande att man kan agera mot organisationer som antingen har militär uppbyggnad eller där dess medlemmar systematiskt förföljer människor, fortsätter han.

Agerande i Almedalen

Bakgrunden till regeringens ställningstagande är händelserna runt Nordiska motståndsrörelsen (NMR) i Almedalen då aktiva i rörelsen uppträdde aggressivt och hotfullt mot bland annat HBTQ-personer och organisationer.

Det handlar om organisationer som agerar militärt eller som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung, som nazistiska eller rasistiska organisationer enligt regeringen.

Regeringen vill att det ska bli möjligt att förbjuda rasistiska organisationer. Morgan Johansson (S), Gustav Fridolin (MP) och Ylva Johansson (S) vid regerings pressträff i veckan.
Regeringen vill att det ska bli möjligt att förbjuda rasistiska organisationer. Morgan Johansson (S), Gustav Fridolin (MP) och Ylva Johansson (S) vid regerings pressträff i veckan.

Hur omfattande skulle lagen vara?

– Det är inte åsikterna som begränsas men är det en organisation som aktivt begränsar andras möjlighet att delta i demokratin måste vi säga ifrån. Det är det vi ser nazister göra idag, de är ett hot mot demokratin när de stoppar människor från att tillexempel hålla demokratiska seminarier och engagera sig i lokalpolitiken, säger Gustav Fridolin.

En utredning som ska ha "stark parlamentarisk insyn" enligt Gustav Fridolin, ska tillsättas. Den ska specifikt utreda vilka möjligheter grundlagen ger till att införa ett förbud och direktiv ska skrivas tillsammans med de borgerliga partierna. Vem som ska leda utredningen är inte klart.

Svårt juridiskt

Men ur ett juridiskt och rättsligt perspektiv blir det svårt att få någon effektivitet i en eventuell lag menar Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns en risk menar han att rättssystemet hamnar i en mängd mindre rättstvister och att aktivister fortsätter vara aktiva oavsett organisation.

– Jag råkar osökt dra associationer till när man för 100 år sedan försökte förbjuda Aftonbladet. Kungen ogillade Aftonbladet och man förbjöd tidningen. Då kom Aftonbladet två ut. Då förbjöd man den. Jag har för mig att de gav upp någonstans vid 16 eller 17. Det är frågan om en åtgärd kommer att leda till en rad processer som egentligen ger de här nazisterna en massa uppmärksamhet och de kan påstå att de är politiskt förtryckta. Folk slutar inte bara vara nazister bara på grund av en lag.

Publisert: