Oenighet inom KD om kärnkraftsbeslut

TT

Publicerad 2018-08-15

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thors besked under partiledardebatten att partiet vill satsa mer på befintlig kärnkraft för att nå klimatmålen möts med förvåning av partiets egna närings- och energipolitiska talesperson, Penilla Gunther.

– Det här är en helt ny linje, säger Penilla Gunther.

Men Busch Thor hävdar att det här har partiets verkställande utskott känt till.

– Jag vill understryka att det beskedet vi gett i dag angående kärnkraften är ett beslut som är taget i verkställande utskottet i Kristdemokraterna. Det har alltså skett en tydlig förankring utav det här beslutet som Penilla Gunther har varit väl medveten om och informerad om innan jag gav det beskedet i kväll, säger Ebba Busch Thor till TT.

Enligt KD-ledaren är det här ingenting som äventyrar energiöverenskommelsen, snarare tvärtom;

– Vi står ju också bakom energiöverenskommelsen och kommer inte att lämna den, men jag menar att det här är förenligt med energiöverenskommelsen om vi ska kunna nå de högt ställda klimatmål som Sverige har. Då behöver man möjliggöra för befintliga reaktorer att kunna gå på sin fulla potentiella livslängd. Vi behöver vara tydliga från politiskt håll att den utsläppsfria elproduktion som svensk kärnkraft innebär är välkommen till Sverige och att vi snarare behöver ha mer av den sortens elproduktion än mindre, menar Ebba Busch Thor.

"Får hon stå för"

Hur kommer det sig att Penilla Gunther hävdar att hon inte kände till beslutet?

– Det kan jag inte svara för, det får hon stå för. Hon var väl informerad.

Men Penilla Gunther menar att beslutet är taget över huvudet på övriga ledamöter.

– Att det ska vara förankrat är en sanning med modifikation eftersom jag har fått se ett förslag som jag sedan har reagerat på. Det är jag som suttit och förhandlat energiöverenskommelsen och suttit med i genomförandegruppen under de här två åren. Jag har gått igenom varje förslag och det här är ju en ny linje, säger Penilla Gunther till TT.

Många hör av sig

– Det är inget beslut som tagits. Vi har inte diskuterat frågan som sådan när det gäller kärnkraft och ska vi göra det så blir ju det något helt annat än den överenskommelse vi har. Klart man kan säga att det är förankrat i VU, men jag finns inte där och för min del handlar det om att jag ger min åsikt och jag också försöker beskriva vilka konsekvenser det kan få för överenskommelsen. Om jag inte får återkoppling utan man går vidare med sitt eget förslag, då anser inte jag att det är förankrat mer än i VU och ingen annanstans. Det är ju bra om det finns förankrat i hela partistyrelsen eller i riksstyrelsen, säger Penilla Gunther.

Många har nu hört av sig till Penilla Gunther för att få klarhet i var KD står i klimatfrågan.

– Om vi vill riva upp överenskommelsen eller om vi vill behålla den är en fråga som partiledaren måste svara på och ingen annan, säger Penilla Gunther.

Rättad version. En missvisande formulering i ingressen om att "hela partiet" känt till den nya kärnkraftslinjen har byts ut mot "verkställande utskottet".

Följ ämnen i artikeln