Elevskyddsombud saknas

NYHETER

Många skolor bryter mot lagen

Många skolor saknar elevskyddsombud, trots att det ska finnas.

– En del skolor har också elevskyddsombud på papperet men ingen vet egentligen vad de ska göra, säger Joni Lindgren, ordförande för Sveriges elevråd (SVEA).

Foto: Joni Lindgren, ordförande i SVEA.

Sveriges elevråd välkomnar Barnombudsmannens rapport och tycker det är bra att miljön lyfts fram.

– Vi ser ju att det finns problem. Jag var själv skyddsombud på min skola och vi fick kämpa i fem år för en ny matsal trots att den var underkänd av Arbetsmiljöverket, säger Joni Lindgren.

Dålig information

Men elevskyddsombud saknas på många skolor och informationen om vad ett skyddsombud ska och kan göra är bristfällig.

– Vi behöver veta hur vi som elever kan påverka och förändra men rektorn ger sällan vidareutbildning till de som väljs till skyddsombud. Rektorn borde ta sig tid och följa upp, det ger så mycket mer än det kostar, säger Joni Lindgren.

Den som är ansvarig för miljön i skolan är rektorn.

Läs mer

Karin Abrahamsson ([email protected])