Nu förbjuds cigarett-tändaren

NYHETER

...om den inte är barnsäker

1200 bränder och upp emot 40 döda per år i Europa.

Barns lek med elden är förödande.

Nu förbjuder EU tändare som inte är barnsäkra.

Varje år dör mellan 34 och 40 personer i Europa, många av dem barn, i bränder orsakade av unga barns lek med elden.

Nu ska det förhindras.

Nästa vecka kommer EU att förbjuda alla icke-barnsäkra tändare.

Det meddelade EU-kommissionen på torsdagen, uppger AP.

Tillverkare kommer att tvingas utrusta tändarna med ett "barnlås", liknande det tryck-och-skruvsystem som används för vissa mediciner.

Med säkerhetsspärren kommer tändarna att bli mellan 10 och 15 öre dyrare per styck.

Ett billigt sätt att undvika 1200 bränder per år i Europa orsakade av barn, enligt Råd&Röns nätupplaga.

Stor minskning i USA

I flera länder, som USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, finns det redan lag på att bara barnsäkra tändare får säljas.

I USA infördes förbudet 1995.

Sedan dess har bränder, skador och dödsfall orsakade av barns lek med tändare minskat med 60 procent, enligt EU.

Europeiska tillverkare exporterar redan nu barnsäkra tändare till länder med förbud.

Den typen av tändare såldes för ett värde av nästan 400 miljoner kronor 2004.

Johan Edling