Fullt krig mot SVT

NYHETER

Italiensk minister rasar: Tv-filmen är en kompott i ren falskhet

Detta påstår SVT i sin reklamfilm: Silvio Berlusconi kontrollerar 90 procent av de nationella tv-kanalerna i Italien. 2001 blev han premiärminister efter en massiv tv-kampanj. Strax därefter krävde en domstol att han skulle sälja en av sina kanaler. Då ändrades lagen.

ROM

Sveriges ambassadör i Rom, Staffan Wrigstad, kallades i går kväll till det italienska utrikesdepartementet.

För en protest mot en reklamsnutt i Sveriges Television .

– Från italiensk sida var man bekymrad, säger ambassadören.

I SVT:s kampanj om fri television valde man Silvio Berlusconis Italien – som ett varnande exempel.

Medan en mandolin spelar O sole mio ser man Berlusconi och texten: ”Silvio Berlusconi kontrollerar 90 procent av de nationella tv-kanalerna i Italien. 2001 blev han premiärminister efter en massiv tv-kampanj. Strax därefter krävde en domstol att han skulle sälja en av sina tv-kanaler. Då ändrades lagen”.

När den svenska tv-reklamen blev känd i Italien vållade det stor uppståndelse.

Svenska ambassaden i Rom mejlbombades:

– Vi har fått massor av brev och e-post. Många verkar väldigt upprörda, säger ministern vid ambassaden Fredrik Jörgensen.

”Is i hjärnan”

– En undrade om det var så kallt i Sverige att SVT fått is i hjärnan.

Flera italienska politiker gick också i taket.

– Detta är inblandning i främmande staters inre angelägenheter, säger senatorn Franco De Benedetti.

Kommunikationsminister Maurizio Gasparri säger:

– Detta är en kompott av falskhet.

– Detta är verkligen anmärkningsvärt – och jag använder det ordet för att det inte ska bli en diplomatisk incident,

Efter flera kritiska uttalande från höga politiker kallades Sveriges ambassadör Staffan Wrigstad i går kväll till italienska UD. Han togs emot på Europachefsnivå – en kraftig markering på diplomatspråk.

– Från italiensk sida var man bekymrad. Man tyckte att svenskarna har en något för enkel bild av Italien, säger Staffan Wrigstad.

– Samtidigt förstår man att Sverige har yttrandefrihet och att regeringen inte får ingripa. Men man ville ändå reagera.

”Vårt problem”

Senator Franco De Benedetti som representerar vänsterdemokraterna och är i oppositon mot Berlusconi sa:

– Visst är Berlusconis kontroll av majoriteten av tv-kanalerna en märklighet. Men det är vår sak. SVT har inte formulerat en normal kritik utan gått mycket längre. Detta är en direkt inblandning i en främmande stats inre angelägenheter.

–Ì´0;Berlusconi har på demokratisk väg valts till premiärminister av en majoritet av italienarna. Detta är vårt problem och ingen annans, säger De Benedetti.

Imperium för 400 miljarder

Italiens premiärminister Silvio Berlusconis imperium är värt över 400 miljarder kr. Detta äger han.

Åke Malm