Livshotande för influensasjuk man

Foto: Den 22-årige mannen vårdas här på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
NYHETER

Läget blir allt värre för den 22-årige man som vårdas för svininfluensa i Norrköping.

Han kämpar nu för sitt liv.

Under kvällen fördes han med ambulans till Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Mannen lades in på sjukhus i förra veckan sedan det konstaterats att hans influensa övergått i en svår lunginflammation. Sjukdomen fordrar behandling i respirator.

Konstgjord lunga

På måndagen kom besked att mannens tillstånd blivit sämre. Han kämpar nu för sitt liv och vården i respirator räcker inte längre till.

Personal från Karolinska sjukhuset fans under måndagen på plats vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping för att koppla in den konstgjorda lunga som ska hjälpa 22-åringen att syresätta kroppen.

UNder kvällen fördes han med ambulans till KArlinska sjukhuset. Där kommer han att ligga nedsövd i flera veckor.

– Med hjälp av vår utrustning köper vi tid, säger sektionschef Kenneth Palmér.

Var helt frisk

22-åringen är en tidigare helt frisk man. Han smittades troligtvis av en anhörig som varit på resa i Sydeuropa. Läkarna har ingen förklaring till varför just 22-åringen har drabbats så hårt. Fallet beskrivs som det allvarligaste hittils av H1N1-influensan i Sverige.

– Det finns ingenting i hans sjukdomsbild som förklarar varför han drabbats så hårt, säger Liedgren.