”De flesta invandrare är inte asylsökande”

Expert efterlyser bättre fakta

Migrationsministern slirar på sanningen i asylfrågan.

Det anser Michael Williams, talesman för Flyktinggruppernas och asylkommittéérnas riksråd (FARR).

– De flesta invandrare är inte asylsökande, säger han.

Michael Williams anser att regeringens förslag andas ovilja att ta itu med segregeringen.

– Regeringen ställer större krav på invandrarna än på majoritetsbefolkningen, men integration är ett delat ansvar. De som kommer hit känner inte till reglerna och tar de erbjudanden de får, säger han.

Saknar fakta

Dessutom efterlyser Michael Williams mer nyanserade fakta från regeringen. Att antyda en invandrare skulle vara det samma som en asylsökande är att slira på sanningen.

– Om man kollar på statistiken för den totala invandringen de senaste fem åren är högst en tredjedel asylsökande, säger han.

Thailand toppar

De flesta som kommer hit har istället anknytning till någon som redan bor här. Bland dem som inte har asylskäl toppar Thailand statistiken över beviljade uppehållstillstånd från utomeuropeiska länder.

Flera problem regeringen nämner skulle enligt Williams gå att lösa med befintlig lagstiftning. Ett exempel är att medborgarskap som beviljats efter hon eller mutor ska kunna återkallas.

– Jag tror att det sker ytterst sällan, men har hot och mutor gett effekt så är det för att Migrationsverkets personal gett efter. Det kan man försvara sig mot utan en grundlagsändring. Förslaget att ogiltigförklara ogiltiga pass har väckts förut och det verkar rimligt, säger han.

– Men det är EU-val snart och Sverigedemokraterna är med där. Det gäller att kapa åt sig en del av de kontroversiella frågorna, säger Michael Williams.

Publisert: