LO: Löneutrymmet runt 3 procent

avTobias Österberg

”Det finns ett utrymme för löneökningar på 2,5–3,5 procent”

LO:s ekonomer bedömer att det finns ett löneutrymme på 2,5–3,5 procent årligen de kommande åren.

– Krisen i svensk ekonomi är allvarlig och djup med stora negativa effekter för löntagarna. Den har resulterat i ett efterfrågebortfall i omvärlden och i Sverige på varor och tjänster som vi producerar, säger LO:s chefekonom Lena Westerlund.

Det betyder att löneutrymmet blir lägre än det annars hade varit, enligt Westerlund.

– Trots detta är min bedömning att det finns ett utrymme för löneökningar i storleksordningen 2,5–3,5 procent per år under åren som kommer, säger hon.