Nya lagar i dag

Aftonbladet listar de viktigaste nya lagarna

I dag, 1 juli, börjar en rad nya lagar gälla.

Apotektet mister sitt monopol, skatteavdraget för hushållstjänster utökas och nya pass måste förses med fingeravtryck.

Här är lagarna som gör ditt liv lättare – eller krångligare.

Halvårsskifte betyder nya lagar.

Några av de nya lagarna har redan börjat gälla: Den könsneutrala äktenskapsbalken som innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma sätt som par av olika kön började gälla den första maj. Samtidigt slopades den gamla parterskapslagen.

Även Ipredlagen har vunnit laga kraft och skapat stor debatt. Reglerna innebär att en domstol kan besluta att en internetleverantör på begäran ska lämna ut IP-adresser vid styrkt misstanke om intrång i immaterialrätten.

Här är några andra nya lagar som kommer att förändra vår tillvaro:

Fingeravtryck i pass

Svenska pass ska från och med den 1 juli förses med fingeravtryck. Det är bara nya pass som behöver ha avtrycket. Barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck undantas från kravet. Fingeravtrycket ska lagras som ett chip i passet och syns inte för blotta ögat.

Apotekets monopol bryts

Apoteket har inte längre monopol på att sälja läkemedel. Nu kan privata apotek söka tillstånd hos Läkemedelsverket för att sälja mediciner som Apoteket AB tidigare haft ensamrätt på att sälja.

Nya adoptionsregler

Det kan bli lättare att adoptera barn från ett annat land eftersom Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska kunna auktorisera en del av ett annat land, eller en viss adoptionskontakt i ett annat land, att förmedla adoptioner. Förr auktoriserades ett helt land. Kraven på adoptionerna ska förmedlas omdömesgillt med barnens bästa för ögonen och så vidare kvarstår naturligtvis.

Utökat HUS-avdrag

Människor med tummen mitt handen får även de möjligheter att leva i vackert renoverade hem. Från och med 1 juli innefattar nämligen skatteavdraget på hushållsarbete även reparationer, underhåll, byggnadsarbete, målning och tapetsering. Det sammanlagda Hus-avdraget uppgår till högst 50 000 kronor per person och år.

Reglerna träder i kraft från och med den 30 juni, men kan tillämpas på arbete som utförts och betalts från och med den 8 december förra året.

Enklare system för skatteavdraget

Samtidigt blir det lättare att få skattereduktionen genom den så kallade fakturamodellen.

Personen som köper avdragsgillt arbete kan komma överens med utföraren att betala endast hälften av arbetskostnaden. Resten får utföraren begära från Skatteverket.

Barnomsorgspeng

Välj den bästa barnomsorgen för just ditt barn, när barnomsorgspengen införs. Det är ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer. Kommunen måste ge sitt godkännande, men annars är det fritt fram att välja förskolor, fritidshem eller alternativa former av barnomsorg i privat regi.

Samtidigt måste kommunerna också ta emot barn från andra kommuner om det finns särskilda skäl.

Miljöbilspremien upphör

Miljöbilspreminen försvinner och ersätts med skattebefrielse för miljöbilar i fordonskattelagen. Bra för företagen – men mindre bra för privatpersoner. Nu får milijövänner får ytterligare ett skäl att tåget i stället för bilen.

Och förhoppningsvis kan tågresandet bli billigare genom en annan nyhet:

Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg

SJ AB:s ensamrätt på tågtrafiken försvinner stegvis. Till att börja med öppnas marknanden för helg- och veckoslutstrafik inom Sverige från den 1 juli.

Sedan förvinner ensamrätten på internationell persontrafik den 1 oktober och ett år senare öppnas marknaden helt.

Försök med sfi-bonus

Invandrare som är snabba att lära sig svenska ska på försök få en bonus. Genom ett försök i 15 kommuner ska man undersöka om språkinlärningen går snabbare genom att ett ekonomiskt bidrag hägrar. På så sätt hoppas man att fler snabbare och lättare ska få arbete.

Straffet för mord

Det tidsbestämda straffet för mord höjs till 18 år. Straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid – till lägst tio år och högst 18 år, eller på livstid. Syftet är att skapa ett mer nyanserat straff för mord och höja straffnivån för det tidsbestämda straffet.

Straffnivån höjs till 18 år även för andra grova brott som människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Även personer som begår upprepade allvarliga brott kan dömas till 18 års fängelse

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009
Publisert: