Influensavaccin försenas nästa vecka

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-21

En leverans i nästa vecka till landstingen av drygt en halv miljon doser influensavaccin kommer att försenas.

Ännu är det oklart när leveransen kommer och landstingen förutser problem i veckan.

– Det är olyckligt, säger Göran Stiernstedt vid SKL.

I början av nästa vecka ska leverantören Glaxo Smith Kline (GSK) skicka cirka 460 000 doser till Sverige, som sedan fördelas utefter folkmängd till de svenska landstingen. Några dagar senare skulle omkring 658 000 doser levereras, men den leveransen kommer att försenas.

– Det blir störningar i planeringen och fortfarande är efterfrågan större än tillgången, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Oklart när leveransen sker

Jonas Vikman, informationschef på GSK i Sverige, bekräftar förseningen. Informationen till landstingen gick ut på fredagen, men sedan dess har han fått information om att företaget i alla fall kommer att leverera hälften av de doser som skulle ha skickats under veckan – alltså drygt en halv miljon.

– Ja, i runda tal hälften, säger Vikman till TT.

Han uppger att orsaken till förseningen är att den externa kvalitetskontrollen har tagit längre tid än vad GSK förutsett.

SKL hoppas nu att leveransen i stället kommer allra senast under nästkommande vecka, i en mängd utöver den som ursprungligen var planerad för den veckan. Ännu kan dock inte GSK säga när den försenade mängden är framme.

– Vi återkommer så fort vi vet det, säger Vikman.

Når inte målet

Just nu arbetar många landsting med att särskilt vaccinera barn och ungdomar, som i större utsträckning än andra grupper smittas av influensan. En försenad leverans innebär alltså att spridningen av influensan i samhället blir större än om vaccineringarna kunnat utföras.

– Ja, det stämmer, säger Henrik Almkvist, chefsläkare i Stockholms läns landsting (SLL).

TT: Vad innebär förseningen för er?

– Vi når inte nästa veckas mål. Då hade vi räknat med att klara av hela barn- och ungdomsgruppen som ett effektivt sätt att hejda epidemin också.

– Vad det innebär på sikt beror på om alltihop kompenseras veckan därpå eller om allt skjuts framåt, fortsätter Almkvist.

Av de totalt 1 118 000 doserna som skulle ha kommit till Sverige nästa vecka skulle SLL ha fått 239 000 doser. Om hela den andra leveransen uteblir kommer landstinget bara att få 98 000 doser.

Almkvist säger att SLL informerat de vårdgivare som kommer att få vaccin, och även de som inte kan räkna med att få. Hans råd till invånarna i länet är att följa instruktionerna för att undvika smittspridning och att läsa på Vårdguiden var vaccin finns att tillgå.

– Det är ju mindre risker för de som är helt friska och säg åtminstone 30 år. Ge er till tåls och vänta, är mitt råd. Vi kommer att klara av det här i december, säger Almkvist.