Nyheter

Styla dig till drömjobbet

NYHETER

"Sverige ligger långt efter"

Hårdare konkurrens om jobben ställer högre krav på studenter. Det räcker inte med en utbildning, du måste också klä dig rätt, gå rätt och prata rätt för att få drömjobbet.

Rätt stil kan ge dig jobbet.
Rätt stil kan ge dig jobbet.

Kraven på studenterna ökar och på Stockholms universitets företagsekonomiskainstitution startar man nu ett coachingcenter, Ekonomernas Karriärcenter, där studenterna ska få lära sig rätt stil för att få jobb efter examen.

- Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller träning i ”anställningsbarhet”, berättar Marina Mourad, ansvarig Ekonomernas Karriärcenter som ska jobba heltid som ansvarig för coachingen av Stockholmsstudenterna.

Anställningsbarhet innebär hur lätt det är för studenten att slussas ut i arbetslivet efter studierna. Det gäller att skaffa de rätta kontakterna med näringslivet, men också att veta hur man ska föra sig.

- Det har till och med gått ut eu-direktiv om hur viktigt det är att studenterna lär sig detta, berättar Marina Mourad.

Utländska förebilder

För att utforma det nya karriärcentrat har Stockholms universitet tittat på utländska förebilder. De har varit på studiebesök på flera universitet i Storbritannien, bland annat Glascow University.

- Fast det vi har skapat här i Stockholm är nytt, säger Marina Mourad. Det har anpassats till de svenska studenternas behov och önskemål, till exempel har vi gått ut med enkätundersökningar och frågat vad det är studenterna själva känner att de saknar.

Målet för Ekonomernas Karriärcentrum är att 90 % av studenterna ska få jobb direkt efter avslutad utbildning, 80 % ska ha jobb som motsvarar deras kvalifikationer.

- Det blir hårdare konkurrens om jobben och våra studenter måste kunna konkurrera, säger Marina Mourad.

Utformat som en arbetsplats

Centret är utformat som en arbetsplats så att studenterna ska få en känsla av hur det är att vara på ett kontor. Sedan ska de, förutom kläd- och stilcoaching, få möjlighet att träffa företagsrepresentanter.

- Vi är glada att öppna den här träffpunkten mellan företag och studenter. I dag är det studenterna som kanske har mest att vinna men snart är det företagens tur. Nya siffror från SCB visar att det om bara något år är betydligt fler som lämnar arbetsmarknaden än som träder in på den, säger Thomas Hartman, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen.

Lågkonjunkturen kräver helt enkelt nya grepp. Utbildning räcker inte. På företagsekonomiska inistitutionen på Stockholms universitet tror man att den här typen av karriärscentrum kommer att bli ett måste i framtiden.

- Vi tror att alla universitet kommer att behöva ha sådana är center för sina studenter. Den kunskap de får här kommer att krävas av dem i framtiden, inte minst med tanke på den ökande internatio ella konkurrensen, säger Marina Mourad.

Ekonomernas karriärcentrum öppnar torsdagen den 19 mars.

Lina Thorén, Minimedia

ANNONS

Sänk elkostnaden! Jämför elavtal och hitta ett bra avtal för dig – helt gratis!

Extern länk från Compricer

Jämför och byt nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter