Beslut om telekompaket skjuts upp

NYHETER

EU:s ministerråd kommer inte att fatta några beslut kring det omstridda telekompaketet vid sitt möte under torsdagen, skriver Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på nätet.

EU-parlamentet röstade i början av maj nej till ett kompromissförslag som hade stöd av regeringarna, EU-kommissionen och de största partigrupperna. I stället vann ett tilläggsförslag som sade att ingen ska kunnas stängas av från internet utan att det finns ett domstolsbeslut i frågan.

Det innebär att telekompaketet går till en så kallad förlikning mellan parlamentet, regeringarna och kommissionen. Innan den kan starta ska ministerrådet ta ställning till parlamentets beslut.

Men när ministerrådet möts på torsdagen i Luxemburg kommer frågan inte att formellt tas upp eftersom parlamentets jurister inte är klara med sin granskning av dokumenten.

I stället väntas handlingarna skickas nästa vecka så att rådet kan ta upp paketet vid nästa möte i juli, skriver DN.

Förlikningsförhandlingarna kan inledas i september.

TT