Stora konsekvenser av HD:s vattendom

TT

Publicerad 2018-06-14

Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen, som dragit det kommunala vattenbolaget inför rätta eftersom dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS. Arkivbild.

Dricksvatten ska ses som en produkt, slår Högsta domstolen fast.

Domen ökar möjligheterna för dem som drabbas av undermåligt dricksvatten att få skadestånd, men för landets kommunala vattenbolag får beslutet stora konsekvenser.

– De får räkna med att de har ett långtgående ansvar för alla typer av personskador som orsakas av vattnet, säger Filip Bladini, docent med inriktning på bland annat skadestånds- och försäkringsrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Bakgrunden till Högsta domstolens (HD) prövning är att runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik inför rätta, eftersom dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

"Mycket efterlängtat"

– HD:s besked är mycket efterlängtat för alla som har fått i sig förgiftat vatten, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen.

Föreningen hade en förhoppning om att ärendet nu inte skulle drivas vidare i tingsrätten, men det kommunala bolaget uppger att skadeståndskraven kommer att hanteras i domstol.

"Från Miljötekniks sida tycker vi naturligtvis att det är djupt beklagligt att vi levererat vatten som var förorenat med PFAS. Nu avvaktar vi att ärendet åter tas upp i tingsrätten", säger Peter Berglin, bolagets vd, i ett pressmeddelande.

Nästa steg för de drabbade är att kunna påvisa att de har fått en personskada enligt lagens mening.

– Om nu någon har blivit sjuk – hur vet man att orsaken är vattnet och inte något annat? Det är en svår nöt att knäcka. Men vi har ju fått papper på att vi har förhöjda värden av de här kemikalierna och vi kommer statistiskt kunna se att vissa sjukdomar är mer vanligt förekommande i Kallinge och Ronneby, säger Herman Afzelius.

Branschorganisationen Svenskt vatten anser att det är Försvarsmakten som ska stå för eventuella skadestånd i det aktuella fallet. Försvaret har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet.

– Vi har ju en väldigt stark princip i dag i svensk miljörätt, i all internationell miljörätt för den delen, att förorenaren betalar. Det är den principen vi ska hålla oss till. Det är inte Ronneby Miljö och Teknik som har förorenat vattnet här, säger Clara Lidberg, jurist på organisationen, till TT.

Dyrare vatten

Enligt Svenskt vatten leder HD:s dom i förlängningen att dricksvattnet blir dyrare för landets invånare.

– Den som är ansvarig för att leverera dricksvatten kommer att behöva ta stora investeringar i ökat skydd av vattnet i ledningar och säkert behöva testa efter fler ämnen och kanske testa oftare. I slutändan är det ett pris som kommer att få betalas av vattenkonsumenterna, säger Clara Lidberg.

Även i kommunerna Uppsala, Halmstad och Botkyrka har PFAS upptäckts i dricksvattentäkter, men där utreds fortfarande källan till föroreningarna, uppger Clara Lidberg.

Rättad: I en tidigare utsänd version fick Peter Berglin, vd för det kommunala vattenbolaget, sitt efternamn felstavat.